Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

26-08-2015

Studies beluisteren:
Bent u wedergeboren?

20-08-2015

Bijbelstudie serie:
Openbaring 8

18-08-2015

Studies beluisteren:
Reuzen op aarde

16-08-2015

Nieuw Artikel:
De genezing van de schoonmoeder van Petrus
Studies beluisteren:
De engelen (deel 2)
Studies beluisteren:
Verdriet, tranen maar daarna vreugde
Studies beluisteren:
De engelen (deel 1)
Studies beluisteren:
Het volk Israël en hun zonden
Studies beluisteren:
Bekeer mij dan zal ik mij bekeren
Studies beluisteren:
God houdt van u en Hij omringt ons met zijn zegenende liefde

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

De genezing van de schoonmoeder van Petrus

De genezing van de schoonmoeder van Petrus

Sommige wonderen die de Here Jezus deed waren heel opvallend: veranderen van water in wijn, lopen op het water, genezen van melaatsen, verlamden en blinden. Hier alleen maar de genezing van een vrouw die koorts had. Weliswaar "zware koorts" (Lucas 4:38), maar toch gewoon koorts. Wij zouden zeggen: ze had hoge koorts. Maar verder? Welke ziekte of infectie had ze opgelopen? Het wordt allemaal niet verteld. Er is wel gedacht aan malaria, maar ook dat weten wij niet zeker. Misschien waren de mensen wel bang dat de vrouw zou overlijden. We weten het allemaal niet. Het enige dat verteld wordt, is, dat het gaat om de schoonmoeder van Petrus.
lees verder >>

Bijbelstudie serie

Het boek Openbaring - Openbaring 8

Openbaring 8
Opening van het zevende zegel
In de eerste verzen van dit hoofdstuk zien wij nog steeds wat er in de hemel plaats vindt. Het Lam staat nog steeds met de boekrol in Zijn handen. Hij had al zes van de zegels verbroken en zal nu het zevende, het laatste, zegel verbreken.
Zodra Hij het zevende zegel verbroken heeft wordt er een nieuw 'zevental' ten tonele gevoerd: 7 bazuinen, ook wel trompetten genoemd.
Wij zullen ons bewust moeten zijn dat het hier niet gaat over moderne muziekinstrumenten. We hebben niet te maken met een orkest dat een aantal liederen voor ons gaat spelen. Het gaat dus niet over een trompet.
Ook wordt er geen militaire parade gehouden, waarvoor een bazuinblazer zijn werk doet. Ook het woord 'bazuin' is hier niet op zijn plaats.
Het gaat hier over een muziekinstrument dat gebruikt wordt in de hemelse tempel, waarbij wij moeten denken aan eenzelfde tempelinstrument in de tempel van Jeruzalem. Dan blijft er maar één instrument over: de sjofar, de ramshoorn!
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Zes nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
De Heilige Geest en een bijzonder leven
Echtscheiding en hertrouwen
Jeruzalem waar Jezus was
Man en vrouw of broer en zus?
Moeten christenen de sabbat houden?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000