Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

22-11-2015

Studies beluisteren:
Het boek Openbaring (deel 42) - Het nieuwe Jeruzalem

15-11-2015

Studies beluisteren:
Wie zeg jij dat Ik ben?

12-11-2015

Bijbelstudie serie:
Het boek Openbaring - Openbaring 11

08-11-2015

Studies beluisteren:
Het boek Openbaring (deel 41) - Op weg naar een nieuwe aarde

07-11-2015

Studies beluisteren:
God is een God van omzien

26-10-2015

Nieuw Artikel:
Welzalig het volk dat "de jubelroep" kent
Studies beluisteren:
Het boek Openbaring (deel 40) - De grote witte troon

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

Welzalig het volk dat "de jubelroep" kent

Welzalig het volk dat de jubelroep kent

"Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van Uw aanschijn; in Uw Naam juichen zij de ganse dag, en door Uw gerechtigheid worden zij verhoogd." (Psalm 89:16,17)
In onze vertaling staat, dat het volk, dat "de jubelroep" kent, welzalig is. De vraag is, wat met "de jubelroep" bedoeld wordt. De Statenvertaling vertaalt dit vers anders en zegt: "Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE!" Uit de Statenvertaling blijkt niet, dat je geprezen wordt, als je maar goed kunt jubelen.
lees verder >>

Bijbelstudie serie

Het boek Openbaring - Openbaring 11

De tempel, de twee getuigen en het koninkrijk komt

Openbaring 11
De twee getuigen
Dit hoofdstuk bevat eigenlijk drie profetieën. Eén heel korte, alleen de verzen 1 en 2 en een langere, de verzen 3-13, met als toevoeging de verzen 14-19. Bij de eerste en tweede profetie moeten wij kijken naar wat in de toekomst op aarde zal plaats hebben. Bij de laatste profetie worden wij bepaald bij wat er in de hemel zal geschieden.
Profetie wordt in de Bijbel bijna altijd beschreven alsof het al gebeurd is. Dat komt, omdat een profeet vertelt, wat hij in het profetische visioen gezien heeft. Hij vertelt dus, wat hij zag. Het betekent niet, dat het ook in de werkelijkheid al gebeurd is. Het is nog toekomstig en de vervulling moet nog komen.
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Nieuw eBook beschikbaar

Was Jezus de Joodse Messias?

Klik verder voor een beschrijving.
Was Jezus de Joodse Messias?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000