Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Ons kantoor is gesloten van zaterdag 26 september t/m zaterdag 24 oktober. Bestellingen en vragen worden in deze periode niet uitgevoerd of beantwoord.

Nieuw

06-10-2015

Studies beluisteren:
Uitzicht op de Messias (deel 1) - De belangrijkste stad op aarde
Bijbelstudie serie:
Openbaring 10

23-09-2015

Nieuw Artikel:
Een door velen uit zijn verband gerukte tekst
Studies beluisteren:
Het boek Openbaring (deel 39) - Satan bevrijd uit zijn gevangenis
Bijbelstudie serie:
Openbaring 9

14-09-2015

Studies beluisteren:
Het boek Openbaring (deel 38) - Het duizendjarig vrederijk
Studies beluisteren:
God is nog altijd dezelfde
Studies beluisteren:
Het boek Openbaring (deel 37) - De gevangenneming van de grootste boef aller tijden

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

Een door velen uit zijn verband gerukte tekst

De genezing van de schoonmoeder van Petrus

"Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn." (Romeinen 8:28)

Velen kennen deze tekst zeer goed en hebben er een verkeerde betekenis aan gegeven. In zekere zin is dit zelfs een van de meest verkeerd gebruikte teksten van de Bijbel. Op het eerste gezicht lijkt de tekst te zeggen, dat alles wat er in het leven van de gelovige gebeurt, geschiedt omdat God het zo wil en omdat God er een bedoeling mee heeft. Het is goed voor je, lijkt dit vers te zeggen.
lees verder >>

Bijbelstudie serie

Het boek Openbaring - Openbaring 10

Openbaring 10
In een stroomversnelling naar het einde.
Het is de hoogste tijd!
Geen uitstel meer!

Na de 6 engelen met de bazuinen en de oordelen van God, komt er nu een andere engel. Hij komt uit de hemel. Hij wordt een sterke engel genoemd. Hij komt met grote majesteit en waardigheid. Hij komt met de tekenen van Gods aanwezigheid.
De wolk is het teken van Gods aanwezigheid.
Dit hoofdstuk zegt ons nogmaals: Jezus keert terug naar de aarde!
Nadat wij in het vorige hoofdstuk geconfronteerd werden met een sterke (dat is: machtige) demonische engel van satan, die uit de afgrond kwam (9:11), krijgen wij nu te maken met een machtige engel van God die uit de hemel kwam. Terwijl de demonen-engel uit de afgrond omringd was door de tekenen van de duivel en de afgrond: rook en duisternis (9:2), is de Goddelijke engel omringd door de tekenen van God; tekenen van Gods heerlijkheid, macht en majesteit.
Wie is deze engel???
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
De Heilige Geest en een bijzonder leven
Echtscheiding en hertrouwen
Jeruzalem waar Jezus was
Man en vrouw of broer en zus?
Moeten christenen de sabbat houden?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000