Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

03-02-2015

Nieuw Artikel:
De Tempelreiniging
Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 2)

27-01-2015

Studies beluisteren:
Het zicht op de Here Jezus kwijt zijn

19-01-2015

Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus

07-01-2015

Nieuw Artikel:
Een nieuw jaar, God zal ons ook in het nieuwe jaar bewaren
Studies beluisteren:
De oude Simeon in de tempel onder de leiding van de Heilige Geest

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

De Tempelreiniging

De Tempelreiniging

Waarom dreef de Here Jezus de handelaren en de geldwisselaars uit de tempel? Hoe kwamen deze mensen daar, wie waren zij en wat wilde de Here Jezus met Zijn daad duidelijk maken? Wat bedoelde de Here Jezus, toen Hij bij Zijn oordeel een profetie van Jesaja citeerde?
lees verder >>

Bijbelstudie serie

Het boek Openbaring - Openbaring 12

Oorlog in de hemel
De vrouw en de draak
Satan uit de hemel gevochten

Openbaring 12
De verzen 1-6 vormen de inleiding tot het afschuwelijke wat ons in vers 7 wordt meegedeeld: "Toen brak er oorlog uit in de hemel." Letterlijk: "En er geschiedde oorlog in de hemel." De woorden 'en er geschiedde' leiden in de Bijbel altijd een afschuwelijk gebeuren in. Denk maar aan Lucas 2:1. "En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven."
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Nieuw eBook beschikbaar

Was Jezus de Joodse Messias?

Klik verder voor een beschrijving.
Was Jezus de Joodse Messias?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard na 30 jaar "vrij"

Jonathan Pollard werd 19 november j.l. na dertig jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij zat dertig jaar in de Amerikaanse gevangenis in Butner, North-Carolina. Daar zat hij een levenslange gevangenisstraf uit voor het doorspelen van geheime informatie aan een geallieerde natie.
Pollard is niet helemaal vrij. Hij moet zich nog een jaar lang regelmatig melden bij de reclassering en kan bij slecht gedrag weer worden vastgezet. Hij mag bijvoorbeeld de Verenigde Staten de eerste vijf jaar lang niet uit reizen, mag geen interviews geven of online gaan.
Website Jonathan Pollard