Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Ons kantoor is gesloten van zaterdag 27 februari t/m zaterdag 26 maart. Bestellingen en vragen worden in deze periode niet uitgevoerd of beantwoord.

Nieuw

01-03-2016

Nieuw Artikel:
Diepe vrede in je hart
Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 3)

26-02-2016

Studies beluisteren:
Jezus en wij mensen door satan op de proef gesteld

15-02-2016

Nieuw Ebook:
Wat leert de Bijbel over?
Nieuw Ebook:
het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God

03-02-2016

Nieuw Artikel:
De Tempelreiniging
Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 2)

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

Diepe vrede in je hart

Diepe vrede in je hart

God heeft een bijzonder geschenk voor Zijn kinderen: vrede. In Numeri 6:26 lezen wij, dat Gods zegen voor de Israëlieten eindigde met het hoogtepunt van Gods zegen, namelijk, dat Hij hun Zijn vrede schonk. In Joh. 14:27 lezen wij dat de Here Jezus, nadat Hij de komst van de Heilige Geest beloofd had, zei: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u." Nadat Hij aankondigde, dat Zijn volgelingen een zwaar leven tegemoet gingen, zei Hij: "Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt." (Joh. 16:33) De Heer maakte duidelijk, dat Zijn volgelingen in Hem een bijzondere vrede zouden krijgen, een vrede, die men in de wereld niet kent. Gelovigen zijn bijzondere mensen! Zij hebben iets dat anderen niet hebben en niet kennen: wij hebben Jezus' vrede in ons hart! Dat is heel bijzonder!
lees verder >>

Bijbelstudie serie

Het boek Openbaring - Openbaring 12

Oorlog in de hemel
De vrouw en de draak
Satan uit de hemel gevochten

Openbaring 12
De verzen 1-6 vormen de inleiding tot het afschuwelijke wat ons in vers 7 wordt meegedeeld: "Toen brak er oorlog uit in de hemel." Letterlijk: "En er geschiedde oorlog in de hemel." De woorden 'en er geschiedde' leiden in de Bijbel altijd een afschuwelijk gebeuren in. Denk maar aan Lucas 2:1. "En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven."
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Wat leert de Bijbel over?
het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard na 30 jaar "vrij"

Jonathan Pollard werd 19 november j.l. na dertig jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij zat dertig jaar in de Amerikaanse gevangenis in Butner, North-Carolina. Daar zat hij een levenslange gevangenisstraf uit voor het doorspelen van geheime informatie aan een geallieerde natie.
Pollard is niet helemaal vrij. Hij moet zich nog een jaar lang regelmatig melden bij de reclassering en kan bij slecht gedrag weer worden vastgezet. Hij mag bijvoorbeeld de Verenigde Staten de eerste vijf jaar lang niet uit reizen, mag geen interviews geven of online gaan.
Website Jonathan Pollard