Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

14-07-2015

Studies beluisteren: Thema: Het jaar van de grote aardbeving waar in Jesaja God op zijn Troon mocht zien
Studies beluisteren: De bruiloft in Kana

11-07-2015

Nieuwe uitgave: Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

21-06-2015

Studies beluisteren: De doop van de Ethiopiër
Bijbelstudie: Het boek Openbaring - Openbaring 7

09-06-2015

Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 36) - Gods oordeel over de demonische islamitische vijanden van Israël
Studies beluisteren: Wat betekent het dat je van de Here Jezus bent?

02-06-2015

Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 35) - Generaal Jezus komt en overwint

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

Het Pinksterfeest

Het Pinksterfeest

De Bijbel kent drie pelgrimsfeesten; feesten waarop de Israëlieten naar Jeruzalem moesten komen om het feest van God daar te vieren. Deze feesten waren:

  1. Het Paasfeest.
  2. Het Pinksterfeest.
  3. Het Loofhuttenfeest.

Het Paasfeest en het Pinksterfeest waren aan het begin van de zomer, het Loofhuttenfeest was aan het eind van de zomer. In de Bijbelse tijd reisde men dan te voet naar de tempel in Jeruzalem om er offers te brengen. Op het Paasfeest werd ongezuurd brood geofferd, op het Pinksterfeest, als de tarweoogst rijp was, werd gewoon brood geofferd. De eerste broden van de opbrengst van de nieuwe oogst werden dan naar de tempel gebracht. De broden waren gebakken van nieuw meel. Het waren gerezen broden, dus met gist erin. Wij beperken ons nu tot de feesten aan het begin van de zomer. Omdat het Pinksterfeest aan het Paasfeest verbonden was, noemen wij hier eerst iets over het Paasfeest.
lees verder >>

Nieuwe serie

Het boek Openbaring - Openbaring 7

Openbaring 7
Openbaring 7
Met dit hoofdstuk uit het boek Openbaring zijn wij aan het eind gekomen van ons meekijken in de hemel. Na dit hoofdstuk horen wij voorlopig alleen nog over oordelen op aarde. Het mooie van God en de Here Jezus in de hemelse tempel met al zijn schoons en heerlijkheid eindigt hier voorlopig.
Wij blijven in dit hoofdstuk echter nog even meekijken met Johannes en zien het vervolg op het verbreken van het zesde zegel van de boekrol die in handen van de Here Jezus is.
Het lijkt wel of in dit hoofdstuk een niet gestelde vraag van Johannes beantwoord wordt. Het lijkt wel alsof hij gevraagd heeft: "Here God, hoe gaat het tijdens de komende grote verdrukking met Israël en hoe gaat het dan met de wereld?" Hoe het zij, hij krijgt in ieder geval antwoord op deze vragen.
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Zes nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
De Heilige Geest en een bijzonder leven
Echtscheiding en hertrouwen
Jeruzalem waar Jezus was
Man en vrouw of broer en zus?
Moeten christenen de sabbat houden?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000