Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Paasfeest

Nieuw

15-04-2015

Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 32) - Babylon, de eindtijd komt steeds dichterbij
Studies beluisteren: Hoe groot is uw liefde voor de Here Jezus?

06-04-2015

Studies beluisteren: Er is een opgestane Heer en Hij komt je tegemoet in je hart
Studies beluisteren: Het lijden van Jezus

05-04-2015

Nieuw Artikel: Het Kruis en de Gekruisigde, een ergernis en een dwaasheid of een kracht van God in je leven ?
Studies beluisteren: Bestaat God? Is er een levende, luisterende en sprekende God? Kunnen wij contact met Hem hebben?

08-03-2015

Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 31) - Op naar Armageddon

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

Het Kruis en de Gekruisigde, een ergernis en een dwaasheid of een kracht van God in je leven?

Golgotha

In Corinthe 1 vers 18 maakt de apostel Paulus duidelijk, dat de mensheid in twee groepen verdeeld kan worden als het gaat om de vraag hoe de mens het kruis van Jezus Christus bekijkt.

Zij die geloven, bekijken het kruis als heel waardevol. Het heeft kracht in hun leven gebracht. Zij weten, dat zij door het offer van de Here Jezus verzoend zijn met God, zodat zij Hem nu hun hemelse Vader mogen noemen. Zij weten, dat zij het eeuwige leven hebben.

Zij die niet in de Here Jezus geloven, bezien het kruis als een waardeloos gebeuren. Het zegt hen niets. Het betekent niets voor hen. Het doet hen niets en het raakt hen niet. Zij kunnen er onbewogen naar kijken en er onbewogen over praten. Hun hart blijft koud en onaangeroerd als het gaat om Golgotha.
lees verder >>

Nieuwe serie

Het boek Openbaring - Openbaring 5

Openbaring 5
Wij zagen, dat het boek Openbaring een profetisch boek is, vgl. 4:1. Het gaat om gebeurtenissen ná de opname van de gemeente en ten tijde van de komende grote verdrukking (hoofdstuk 6-19). Het boek begint met het feit, dat Johannes visionair mag kijken in de hemel. Hier ziet hij het hemels heiligdom en ziet hij daar God op Zijn troon.

Dit hoofdstuk gaat gewoon verder waar hoofdstuk 4 geëindigd is. We hebben dus nog steeds een kijkje in de hemel.
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Vergeving in de Bijbel

Vergeving in de Bijbel
Er wordt in onze tijd veel over 'vergeving' gesproken. Mensen worden aangemoedigd om anderen vergeving te schenken als die anderen hun iets aangedaan hebben. Daarbij maakt het volgens deze mensen niet uit of die ander berouw zou hebben of niet. Vergeving schenken is gewoon goed voor jezelf, zo zegt men. Is dat in de Bijbel ook de betekenis en bedoeling van het schenken van vergeving?
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Zes nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
De Heilige Geest en een bijzonder leven
Echtscheiding en hertrouwen
Jeruzalem waar Jezus was
Man en vrouw of broer en zus?
Moeten christenen de sabbat houden?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000