Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Ons kantoor is gesloten van zaterdag 11 juni t/m zaterdag 9 juli. Bestellingen en vragen worden in deze periode niet uitgevoerd of beantwoord.

Nieuw

08-06-2016

Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 7)

01-06-2016

Nieuw Artikel:
De Heer leeft in de gelovigen
Bijbelstudie serie:
Het boek Openbaring - Openbaring 13
Studies beluisteren:
Verzoening door de Grote Hogepriester
Studies beluisteren:
De doop met de Heilige Geest
Studies beluisteren:
De komst van de Heilige Geest
Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 6)
Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 5)
Studies beluisteren:
Je licht laten schijnen in een donkere wereld
Studies beluisteren:
Het teken wat Jezus met Zijn eigen volk zal doen
Studies beluisteren:
Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 4)
Studies beluisteren:
Jezus gaat door Zijn Geest met ons mee en Hij zal altijd bij ons zijn
Studies beluisteren:
De Heilige Geest bij de opstanding van de Heer Jezus

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

De Heer leeft in de gelovigen

De Heer leeft in de gelovigen

"Jezus zei: Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u." (Johannes 14:18-20)

De evangelist Johannes maakt aan het eind van zijn evangelie bekend, dat het doel van zijn boek was, dat wij de Here Jezus (beter) zullen leren kennen en in Hem zullen geloven. Zie Johannes 20:30,31. Alles wat Johannes in zijn evangelie geschreven heeft, was gericht op de Here Jezus. Dat betekent, dat toen Johannes meedeelde wat de Here Jezus over de Heilige Geest verteld had, het doel ook was, dat de Here Jezus verheerlijkt zou worden.
De aandacht moest niet op de Heilige Geest of op de discipelen vallen, maar op de Here Jezus.
lees verder >>

Bijbelstudie serie

Het boek Openbaring - Openbaring 13

De twee beesten

Openbaring 13
De tijd waarin wij ons op dit moment van Openbaring 13 bevinden: De grote verdrukking. Openbaring 6-19 behandelt de periode van de grote verdrukking. In ieder hoofdstuk wordt echter een ander aspect van die tijd behandeld. Soms bezien vanuit de hemel, soms bezien vanaf de aarde. Nu gaat het over de aanwezigheid en het werk van satan met zijn beide handlangers: de draak met twee beesten.
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Wat leert de Bijbel over?
het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard na 30 jaar "vrij"

Jonathan Pollard werd 19 november j.l. na dertig jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij zat dertig jaar in de Amerikaanse gevangenis in Butner, North-Carolina. Daar zat hij een levenslange gevangenisstraf uit voor het doorspelen van geheime informatie aan een geallieerde natie.
Pollard is niet helemaal vrij. Hij moet zich nog een jaar lang regelmatig melden bij de reclassering en kan bij slecht gedrag weer worden vastgezet. Hij mag bijvoorbeeld de Verenigde Staten de eerste vijf jaar lang niet uit reizen, mag geen interviews geven of online gaan.
Website Jonathan Pollard