Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

07-12-2014

Bijbelstudie: Het boek Openbaring - Openbaring 5
Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 28) - Nog eenmaal waarschuwt God de mensen op aarde, Zijn oordeel komt!
Studies beluisteren: De tong als instrument voor de Heer

20-11-2014

Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 27) - De 144.000 verzegelden, verzameld bij Sion

17-11-2014

Studies beluisteren: Je moet een spiegel zijn van de Here Jezus
Nieuwe uitgave: Vergeving in de Bijbel

08-11-2014

Bijbelstudie: Het boek Openbaring - Openbaring 4
Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 26) - De twee beesten
Studies beluisteren: Stem je leven af op de Here Jezus

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

GELOOF
Wat heb je er aan?

Abraham op weg naar Kanaän

Een veel gehoorde vraag die mensen stellen is: "Wat heb je er aan?" Zo ook stellen ze de vraag als het over het geloof gaat: "Wat heb je er aan? Wat heb je er aan als je jong bent, als je ziek bent, als je oud bent, enz." Je moet dus iets hebben aan je geloof.

Nu vind ik de vraag 'wat heb je eraan?' geen prettige vraag. Ik houd niet van dergelijke vragen. Ik zou liever een andere vraag stellen: "Wat betekent het geloof voor je?" Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we eerst in de Bijbel kijken om te zien wat de betekenis is van het woord 'geloven'. Het is namelijk niet wat veel mensen denken, dat je haast tegen beter weten in iets aanneemt. Geloof gaat niet over vreemde en haast ongeloofwaardige zaken.
lees verder >>

Nieuwe serie

Het boek Openbaring - Openbaring 5

Openbaring 5
Wij zagen, dat het boek Openbaring een profetisch boek is, vgl. 4:1. Het gaat om gebeurtenissen ná de opname van de gemeente en ten tijde van de komende grote verdrukking (hoofdstuk 6-19). Het boek begint met het feit, dat Johannes visionair mag kijken in de hemel. Hier ziet hij het hemels heiligdom en ziet hij daar God op Zijn troon.

Dit hoofdstuk gaat gewoon verder waar hoofdstuk 4 geëindigd is. We hebben dus nog steeds een kijkje in de hemel.
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Vergeving in de Bijbel

Vergeving in de Bijbel
Er wordt in onze tijd veel over 'vergeving' gesproken. Mensen worden aangemoedigd om anderen vergeving te schenken als die anderen hun iets aangedaan hebben. Daarbij maakt het volgens deze mensen niet uit of die ander berouw zou hebben of niet. Vergeving schenken is gewoon goed voor jezelf, zo zegt men. Is dat in de Bijbel ook de betekenis en bedoeling van het schenken van vergeving?
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Zes nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
De Heilige Geest en een bijzonder leven
Echtscheiding en hertrouwen
Jeruzalem waar Jezus was
Man en vrouw of broer en zus?
Moeten christenen de sabbat houden?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000