Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

08-03-2015

Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 31) - Op naar Armageddon

01-03-2015

Nieuw Artikel: Met Christus verborgen in God

23-02-2015

Studies beluisteren: Wat voor relatie hebt u met God?

22-02-2015

Studies beluisteren: De dakloze God
Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 30) - De schalen met Gods toorn worden leeg gegoten

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

Met Christus verborgen in God

Met Christus verborgen in God

Vandaag heb ik een belangrijke vraag voor u: "Wat is uw relatie met God?" Ik bedoel niet: "Hoe is uw relatie met God, goed of slecht", maar 'Wat is de relatie die u met God hebt?' Anders gezegd: 'Hoe ziet en beleeft u uw relatie met God?'
Het is alsof de Bijbel in dit gedeelte antwoord geeft op deze vraag.

"Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht-hebzucht is afgoderij."
(Colossenzen 3:1-5)
lees verder >>

Nieuwe serie

Het boek Openbaring - Openbaring 5

Openbaring 5
Wij zagen, dat het boek Openbaring een profetisch boek is, vgl. 4:1. Het gaat om gebeurtenissen ná de opname van de gemeente en ten tijde van de komende grote verdrukking (hoofdstuk 6-19). Het boek begint met het feit, dat Johannes visionair mag kijken in de hemel. Hier ziet hij het hemels heiligdom en ziet hij daar God op Zijn troon.

Dit hoofdstuk gaat gewoon verder waar hoofdstuk 4 geëindigd is. We hebben dus nog steeds een kijkje in de hemel.
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Vergeving in de Bijbel

Vergeving in de Bijbel
Er wordt in onze tijd veel over 'vergeving' gesproken. Mensen worden aangemoedigd om anderen vergeving te schenken als die anderen hun iets aangedaan hebben. Daarbij maakt het volgens deze mensen niet uit of die ander berouw zou hebben of niet. Vergeving schenken is gewoon goed voor jezelf, zo zegt men. Is dat in de Bijbel ook de betekenis en bedoeling van het schenken van vergeving?
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Zes nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
De Heilige Geest en een bijzonder leven
Echtscheiding en hertrouwen
Jeruzalem waar Jezus was
Man en vrouw of broer en zus?
Moeten christenen de sabbat houden?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000