Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

16-09-2014

Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 25) - Satan wordt uit de hemel gevochten

09-09-2014

Studies beluisteren: Het boek Openbaring (deel 24) - Oorlog in de hemel

01-09-2014

Studies beluisteren: Geloof wat heb je eraan en wat levert het op?

25-08-2014

Studies beluisteren: Het verleden herleeft (deel 2)

19-08-2014

Studies beluisteren: Het verleden herleeft (deel 1)

17-08-2014

Studies lezen: Openbaring 3
Studies beluisteren: Jezus het Lam van God
Studies beluisteren: Koning Saul en de vijanden van Israël
Studies beluisteren: Verdriet, rouw en rouwverwerking
Studies beluisteren: De geestelijke les van het bittere gerecht
Studies beluisteren: De strijd tussen de Filistijnen en Israël
Studies beluisteren: Een leven met de Heer

15-08-2014

Nieuwe uitgave: eBook: Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
Nieuwe uitgave: eBook: De Heilige Geest en een bijzonder leven
Nieuwe uitgave: eBook: Echtscheiding en hertrouwen
Nieuwe uitgave: eBook: Jeruzalem waar Jezus was
Nieuwe uitgave: eBook: Man en vrouw of broer en zus?
Nieuwe uitgave: eBook: Moeten christenen de sabbat houden?

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

De Heilige Geest

De Heilige Geest

Er is waarschijnlijk geen onderwerp in de Bijbel waarover zo veel verschillende meningen zijn, waarover zo vaak op een verkeerde manier gesproken wordt en dat menigmaal op een verkeerde manier uitgelegd wordt, als over de Heilige Geest en Zijn werk.
In veel kerken werd niet of bijna niet over de Heilige Geest gesproken of nagedacht. Het lijkt wel of men een zekere verlegenheid heeft, als het gaat over de Heilige Geest en men niet weet, met welk doel de heilige Geest indertijd uitgestort is. Men kent de Heilige Geest niet of niet goed en zwijgt daarom maar over Hem. In veel literatuur waarin je zou mogen verwachten, dat het ook over de Heilige Geest zou gaan, werd over de Heilige Geest gezwegen. Zelfs in lectuur waarin het ging over het werk van de Heilige Geest, werd niets of bijna niets gezegd over de Heilige Geest Zelf.
lees verder >>

Nieuwe serie

Het boek Openbaring - Openbaring 3

Openbaring 3
De naam Sardes betekent zowel "overblijfsel" als "uitgewekene". Het is de tijd waarin een groot aantal leden de gevestigde kerk verlaat. Zij ontvluchten deze kerk, zij wijken uit, waarna de reformatorische kerken ontstaan.
In tegenstelling tot andere gemeenten wordt in deze brief niet over satan geschreven. Ook wordt er niet gesproken over dweepzieke christenen, valse profeten, dwaalleraars, enz. Ook is er geen sprake van verdrukking en lijden. Er wordt deze mensen echter ook geen compliment gegeven! Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar ze kennen het ware christenleven niet (vgl. 2 Timotheus 3:5).
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God

Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God
Er staan verschillende teksten in de Bijbel die veel christenen grote angst bezorgd hebben. Zó groot was de angst dat een aantal van deze mensen zwaar depressief geworden is en in psychiatrische inrichtingen opgenomen moest worden of zelfmoord pleegde. Dat was vooral het geval als in hun kerk bij de prediking dit soort teksten ook nog eens op een bepaalde manier belicht werden. Wij denken aan teksten als:
"Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed?
... werpt hem uit in de buitenste duisternis
... velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren."

Dit zijn teksten die veel mensen zorgen opgeleverd hebben, teksten waardoor mensen in sommige kerken krankzinnig van angst geworden zijn. Het klinkt vreemd, maar als je een prediking hoort die je duidelijk maakt dat er weinig kans is dat je in de hemel komt, en je zit elke zondag in de kerk en je wilt zo graag naar de hemel, maar je krijgt steevast te horen: 'het zal wel niet gebeuren...', of: 'jij zult daar echt niet komen, jij gaat naar de hel!', dan kan dat vreselijk benauwend zijn.
lees verder >>

Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?

Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
Mag je boos zijn op God als Hij je gebed niet verhoort? Mag je God ter verantwoording roepen als Hij niet ingaat op wat jij van Hem vraagt? Mag je met God 'worstelen' als je meent dat Hij voor jou tekort geschoten is? Heb je recht op gebedsverhoring?

Een aantal predikanten leert dat gelovige mensen in de Bijbel soms ook in opstand kwam tegen God en Hem ter verantwoording riep. Als zij het mochten, zo zeggen zij, mogen wij het toch ook?

Velen menen, dat je recht hebt op gebedsverhoring als je bidt 'in Jezus' Naam'. Als je dat doet en God verhoort nóg niet je gebed, wat is er dan mis? Hoe moeten wij eigenlijk bidden?

In deze brochure gaat ds. Koekkoek aan de hand van de Bijbel op deze zaken in. Aan het slot vindt u een opgave van de schriftplaatsen die door hem genoemd worden.
lees verder >>

Digitale boeken - eBooks

Zes nieuwe eBooks beschikbaar

Klik verder voor een beschrijving.
Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
De Heilige Geest en een bijzonder leven
Echtscheiding en hertrouwen
Jeruzalem waar Jezus was
Man en vrouw of broer en zus?
Moeten christenen de sabbat houden?

We hebben een drietal gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als eBook te laten kennismaken.
Deze studies zijn:

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000