Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden


18-07-2017 Studies beluisteren

 

Zien zoals Elisa

Wat betekent Bijbelse hoop?

Vergiste Petrus zich?

Gesprekken van Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg

De zegen van het kruis

Wat is bidden?

Uw oor, de poort naar uw ziel

Auschwitz en God

Hineni, hier ben ik

Jezus is opgestaan uit de dood

Jezus de Gekruisigde heeft een boodschap

Jezus de Redder van zondaars

Paulus een gevangene van de Heer

Maak voor mij een altaar van aarde

God Zelf blaast spoedig op de Sjofar!


02-03-2017 Bijbelstudie serie

 

Het boek Openbaring
Openbaring 17

Babylon, de grote hoer

„Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens.” (:3)

De algemene gedachte die door de eeuwen heen ontwikkeld is, is dat het hier gaat over de stad Rome met de Rooms Katholieke kerk. Rome is gebouwd op 7 heuvels, dus moet volgens deze uitleggers hier naar Rome verwezen worden. Rome zit weliswaar niet aan vele wateren, er stroomt maar één rivier: de Tiber, maar dat neemt men voor lief.


01-03-2017 Artikel van de maand

 

Continue Joodse aanwezigheid in het Heilige Land

De Joden waren nooit een volk zonder thuisland. Nadat zij van hun land waren beroofd zijn de Joden nooit gestopt met het uitdrukking geven aan hun pijn vanwege dit verlies en hebben zij gebeden voor terugkeer en dat opgeëist. Gedurende de bijna twee millennia van verstrooiing, bleef Palestina de focus van de nationale cultuur. Iedere dag van al die zeventig generaties gaven toegewijde Joden luidruchtig blijk van hun gehechtheid aan Zion.

De bewustheid van de Jood dat Palestina zijn land was, was niet alleen een theoretische oefening of een theologisch artikel, maar ook een doordringend onderdeel van en onuitroeibaar element in zijn dagelijks leven.


Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.


Jonathan Pollard

Jonathan Pollard na 30 jaar "vrij"
Jonathan Pollard werd 19 november j.l. na dertig jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij zat dertig jaar in de Amerikaanse gevangenis in Butner, North-Carolina. Daar zat hij een levenslange gevangenisstraf uit voor het doorspelen van geheime informatie aan een geallieerde natie.
Pollard is niet helemaal vrij. Hij moet zich nog een jaar lang regelmatig melden bij de reclassering en kan bij slecht gedrag weer worden vastgezet. Hij mag bijvoorbeeld de Verenigde Staten de eerste vijf jaar lang niet uit reizen, mag geen interviews geven of online gaan.