Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden


26-02-2018 Nieuw artikel

 

De wijze en de dwaze maagden

Velen lezen in deze geschiedenis een les voor de christenen, de mensen van de kerk. Zij trekken de conclusie, dat je eigenlijk nooit helemaal zeker kunt zijn van je eeuwig behoud, omdat op het laatste moment kan blijken, dat je voor een gesloten deur komt. Je was onderweg naar de hemel, maar je mag er niet in. Zij zien dit in overeenstemming met de woorden van de Here Jezus uit het vorige hoofdstuk: “Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.” (Mattheüs 24:13) Hun conclusie: “Wie niet volhardt tot het einde, komt de hemel niet binnen.”
Als dit het geval zou zijn, hangt onze redding niet alleen van de Here Jezus af, maar ook van onze volharding. Dan is de mens aan het eind van zijn leven uiteindelijk degene die er zelf voor zorgt, dat hij behouden wordt. Dan begint de redding bij de Here Jezus en eindigt hij bij onszelf. Dan is het niet meer “de Here Jezus alleen”, maar zijn Hij en wij het samen. Is dat Bijbels? Absoluut niet. Dit betekent, dat men Mattheüs 25:1 13 niet onjuist moet uitleggen. Als wij de tekst goed bestuderen, blijkt, dat het niet over christenen gaat!


26-02-2018 Studies beluisteren

 

- Rust bij de Heer


13-02-2018 Studies beluisteren

 

- Wie is mijn naaste en doe ik er verstandig aan om beschikbaar te zijn als orgaandonor?

- Lijden in het leven


29-01-2018 Studies beluisteren

 

- Vergeving


28-01-2018 Studies beluisteren

 

- Wij zijn kinderen van Abraham

- Wandelen met God


12-08-2017 Bijbelstudie serie

 

Het boek Openbaring
Openbaring 18

Gods oordeel over de islamitische arabieren

De Bijbel kondigt een heftig oordeel aan over het huidige IRAN en IRAK, tezamen met hun islamitisch-Arabische bondgenoten. IRAN en IRAK zullen volkomen van de kaart geveegd worden. Tevens roept de Bijbel de laatste Joden die daar nog wonen op, om deze gebieden te verlaten. De terroristische groeperingen van de islam voldoen nu al aan het beeld dat de Bijbel van deze volken schetst.
Waar ligt de bron van de problemen? Wat is het doel van Gods oordeel over deze volken? Wat hebben Joden en christenen ermee te maken? Waarom gaat God deze volken zo zwaar straffen?


10-08-2017 Studies beluisteren

 

- De man voor wie God zich niet schaamde

- Het leven van Paulus ging ook niet over rozen

- Leven in de wereld, maar niet van de wereld


18-07-2017 Studies beluisteren

 

- Zien zoals Elisa

- Wat betekent Bijbelse hoop?

- Vergiste Petrus zich?

- Gesprekken van Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg

- De zegen van het kruis

- Wat is bidden?

- Uw oor, de poort naar uw ziel

- Auschwitz en God

- Hineni, hier ben ik

- Jezus is opgestaan uit de dood

- Jezus de Gekruisigde heeft een boodschap

- Jezus de Redder van zondaars

- Paulus een gevangene van de Heer

- Maak voor mij een altaar van aarde

- God Zelf blaast spoedig op de Sjofar!


02-03-2017 Bijbelstudie serie

 

Het boek Openbaring
Openbaring 17

Babylon, de grote hoer

„Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens.” (:3)

De algemene gedachte die door de eeuwen heen ontwikkeld is, is dat het hier gaat over de stad Rome met de Rooms Katholieke kerk. Rome is gebouwd op 7 heuvels, dus moet volgens deze uitleggers hier naar Rome verwezen worden. Rome zit weliswaar niet aan vele wateren, er stroomt maar één rivier: de Tiber, maar dat neemt men voor lief.


01-03-2017 Artikel van de maand

 

Continue Joodse aanwezigheid in het Heilige Land

De Joden waren nooit een volk zonder thuisland. Nadat zij van hun land waren beroofd zijn de Joden nooit gestopt met het uitdrukking geven aan hun pijn vanwege dit verlies en hebben zij gebeden voor terugkeer en dat opgeëist. Gedurende de bijna twee millennia van verstrooiing, bleef Palestina de focus van de nationale cultuur. Iedere dag van al die zeventig generaties gaven toegewijde Joden luidruchtig blijk van hun gehechtheid aan Zion.

De bewustheid van de Jood dat Palestina zijn land was, was niet alleen een theoretische oefening of een theologisch artikel, maar ook een doordringend onderdeel van en onuitroeibaar element in zijn dagelijks leven.


Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.