Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden


02-02-2017 Studies beluisteren

Christenen moeten zingen voor de Heer

29-01-2017

Psalm 95:1-7, 81:1-5, 106:12, 22:3

 

download link


31-01-2017 Nieuw e-book

Mozes, Aäron en Farao
U kunt dit e-book in e-pub formaat hier bestellen.
Prijs: € 5,45
ISBN 70-70700-74-4 (e-book)

(Ook beschikbaar als gedrukt boek onder de naam Met plagen geslagen voor € 9,50 excl. portokosten.)

Samenvatting


31-01-2017 Studies beluisteren

De christen en tegenslag en verdriet

22-01-2017

2 Corinthe 2:1-5

1 Corinthe 2:1-5

 

download link


31-01-2017 Studies beluisteren

In de hemel moet je voor de rechterstoel van Christus verschijnen en kan je straf van Hem krijgen

15-01-2017

Romeinen 14:7-12

1 Corinthe 3:12-13

 

download link


31-01-2017 Artikel van de maand

De terugkeer

Het boek Ruth is het boek van redding en (ver)lossing; de lossing van mens en land.

Het boek Ruth geeft een prachtig beeld van de verloren zondaar, die uit de heidenwereld komt tot de God van Israël.

Het boek Ruth geeft ook een prachtig beeld van de geschiedenis en de toekomst van het volk en het land van Israël, dat door God - na een periode van verval - tot herstel gebracht wordt.


31-01-2017 Bijbelstudie serie

Het boek Openbaring
Openbaring 16:1-15
De schalen met Gods toorn worden leeg gegoten
Johannes kijkt nog steeds naar de hemel, zoals wij in hoofdstuk 15 al zagen. Hij ziet nog steeds de tempel in de hemel. Uit de tempel klinkt nu een stem, terwijl niet gezegd wordt van wie die stem is. Wij gaan dan ook niet raden wie het zou kunnen zijn die hier sprak. Er zijn uitleggers die menen dat de tempel zelf sprak. Anderen denken dat alleen God nu nog in de tempel was en dat het dus God moet zijn die sprak. Wij laten dit verder rusten.
De stem geeft opdracht aan de zeven engelen die met hun schalen gevuld met de toorn van God gereed staan.

Nieuwe uitgave

Bestaat er een levende God? Kan ik contact met Hem krijgen?
De ene mens beweert dat er geen echte God is. De ander zegt dat hijzelf een god is. De volgende zegt dat God te vinden is in alles dat er is; in de bomen, de bloemen, de dieren en de mens. Er zijn mensen die menen dat er wel ‘iets’ moet zijn, maar dat zij geen idee hebben wat dat 'iets' moet zijn. Ook zijn er predikanten die beweren dat er gewoon geen God bestaat. Na de dood is volgens hen alles afgelopen.


Jonathan Pollard

Jonathan Pollard na 30 jaar "vrij"
Jonathan Pollard werd 19 november j.l. na dertig jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij zat dertig jaar in de Amerikaanse gevangenis in Butner, North-Carolina. Daar zat hij een levenslange gevangenisstraf uit voor het doorspelen van geheime informatie aan een geallieerde natie.
Pollard is niet helemaal vrij. Hij moet zich nog een jaar lang regelmatig melden bij de reclassering en kan bij slecht gedrag weer worden vastgezet. Hij mag bijvoorbeeld de Verenigde Staten de eerste vijf jaar lang niet uit reizen, mag geen interviews geven of online gaan.