Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden


Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

31-05-2020 Nieuw artikel

 

Handelingen 1 : 4-8

De Bijbel kent drie pelgrimsfeesten; feesten waarop de Israëlieten naar Jeruzalem moesten komen om het feest van God daar te vieren. Deze feesten waren:

 

1. Het Paasfeest.
2. Het Pinksterfeest.
3. Het Loofhuttenfeest.

 

Het Paasfeest en het Pinksterfeest waren aan het begin van de zomer, het Loofhuttenfeest was aan het eind van de zomer. In de Bijbelse tijd reisde men dan te voet naar de tempel in Jeruzalem om er offers te brengen. Op het Paasfeest werd ongezuurd brood geofferd, op het Pinksterfeest, als de tarweoogst rijp was, werd gewoon brood geofferd. De eerste broden van de opbrengst van de nieuwe oogst werden dan naar de tempel gebracht. De broden waren gebakken van nieuw meel. Het waren gerezen broden, dus met gist erin. Wij beperken ons nu tot de feesten aan het begin van de zomer. Omdat het Pinksterfeest aan het Paasfeest verbonden was, noemen wij hier eerst iets over het Paasfeest...


28-04-2020 Nieuw artikel

 

Hoogtepunten uit het boek Exodus naar aanleiding van het coronavirus

 

Alles in ons leven is op het ogenblik anders. Anders door de uitbraak van het Coronavirus. De hele wereld is ontwricht. Wie de berichten van specialisten op TV hoort en ziet, wie de gevolgen van het Coronavirus in China en Italië ziet, slaat de angst om het hart. Wie hoort wat de gevolgen zijn van 4 of 6 weken beademing realiseert zich hoe gevaarlijk dit virus is.

 

Als ik uit het raam kijk, zie ik iedere dag een groot aantal bussen voorbij rijden. Ze zijn bijna allemaal helemaal leeg. Er zijn mensen die er laconiek mee omgaan, terwijl anderen echt bang zijn. Er zijn voorgangers die zeggen dat christenen niet bang hoeven zijn omdat in Psalm 91 staat:

„3   Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest,

4   hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.

5   De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6   noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag."

 

Er zijn anderen die zeggen dat dit Corona virus een teken van de eindtijd is. Zij citeren dan Mattheus 24:7 waar in de Herziene Statenvertaling gesproken wordt over besmettelijke ziekten: „Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen." De Nieuwe Luther Bijbel spreekt over ‘pestziekten'.

 

In de eindtijd zullen er inderdaad ook afschuwelijke ziekten zijn. Niemand kan echter met gezag zeggen dat het huidige Coronavirus echt de eindtijd inluidt...Pasen 2020

GRAF VAN JEZUS IN DE GRAFTUIN TE JERUZALEM
GRAF VAN JEZUS IN DE GRAFTUIN TE JERUZALEM

Pasen zal voor velen van ons heel anders zijn dan wij gewend zijn. Wij zitten eenzaam thuis. Wij gaan niet naar de kerk en ontmoeten onze broeders en zusters niet. Wij zitten eenzaam thuis en ontmoeten onze familie niet. Velen voelen zich ook eenzaam. Hoewel: bent u nu eenzaam of alleen? Als u vanwege het Coronavirus alleen thuis bent, bent u alleen. Als u nu ook uw relatie met onze Heer kwijt raakt, dan bent u eenzaam. Mist u het contact met de medegelovigen? Bel eens iemand op en wens hem of haar gezegende Paasdagen toe. Onze Heer is immers waarlijk opgestaan. Wij denken deze dagen ook speciaal aan u en bidden ook voor u. Daarom zenden wij u dit bericht. Jezus leeft en wij met Hem. Een ledig graf bewijst aan mij dat Jezus leeft. Omdat Hij leeft, lacht mij ’t leven tegen, omdat Hij leeft, ken ik geen vrees.

 

O, wat een troost en zekerheid te weten,

dat de Heer mij leidt,

dat wat ik doe en waar ik ben,

ik steeds de hand van God herken.

 

Hij is het die mij altijd leidt,

met vaste hand mijn leven leidt.

Ik wil Zijn trouwe volg’ling zijn,

want door Zijn hand word ik geleid.


Nieuw e-book beschikbaar

In e-pub of pdf formaat te bestellen.

De Openbaring

Openbaring van Jezus Christus. (vers 1) Grieks: apokalupsis. Het werkwoord dat hierbij hoort is apokaluptoo. Het is een samengesteld woord. Het is samengesteld uit de woorden apo en kalupto. Het voorvoegsel apo heeft een aantal betekenissen: Het maakt scheiding, het spreekt van oorsprong (waar iets vandaan komt), terwijl het ook kan gaan over een reden. Het werkwoord kaluptoo betekent omhullen, bedekken zelfs: het moeilijk maken iets te leren kennen. Het woord apokalupsis betekent echter onthullen, openleggen wat bedekt is, bekendmaken, laten zien, onthullen wat tevoren onbekend was, manifestatie, verschijning.

Letterlijk betekent het: het wegnemen van de sluier. Het gordijn wordt ge-opend. Wat werd door de sluier bedekt? Wat er binnenkort gebeuren moet. NBG:Wat spoedig moet geschieden. (vers 1)


08-04-2020 Nieuw artikel

 

Nu het kruis gedragen is, nu de Heer is opgestaan

Kruis en open graf, anders gezegd: de dood en opstanding van de Heer Jezus zijn de hoeksteen van het christendom. Als de Heer niet gestorven was, had Hij niet kunnen opstaan. Als Hij niet opgestaan was, was onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud was ons geloof. Dan was er geen verlossing en waren allen nog in hun zonden, en dus: verloren.
Dan was er geen hoop voor hen die reeds gestorven waren. Dan zijn de christenen de meest miserabele mensen op aarde.
Maar... het kruis is gedragen en Jezus is opgestaan. Wat zijn nu de zegeningen die daaruit voortvloeien voor ons?


08-03-2020 Studies beluisteren

 

- JEZUS EN DE SAMARITANEN

28-04-2020 Nieuw artikel

 

Hoogtepunten uit het boek Exodus naar aanleiding van het coronavirus

 

Alles in ons leven is op het ogenblik anders. Anders door de uitbraak van het Coronavirus. De hele wereld is ontwricht. Wie de berichten van specialisten op TV hoort en ziet, wie de gevolgen van het Coronavirus in China en Italië ziet, slaat de angst om het hart. Wie hoort wat de gevolgen zijn van 4 of 6 weken beademing realiseert zich hoe gevaarlijk dit virus is.

 

Als ik uit het raam kijk, zie ik iedere dag een groot aantal bussen voorbij rijden. Ze zijn bijna allemaal helemaal leeg. Er zijn mensen die er laconiek mee omgaan, terwijl anderen echt bang zijn. Er zijn voorgangers die zeggen dat christenen niet bang hoeven zijn omdat in Psalm 91 staat:

„3   Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest,

4   hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.

5   De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6   noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag."

 

Er zijn anderen die zeggen dat dit Corona virus een teken van de eindtijd is. Zij citeren dan Mattheus 24:7 waar in de Herziene Statenvertaling gesproken wordt over besmettelijke ziekten: „Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen." De Nieuwe Luther Bijbel spreekt over ‘pestziekten'.

 

In de eindtijd zullen er inderdaad ook afschuwelijke ziekten zijn. Niemand kan echter met gezag zeggen dat het huidige Coronavirus echt de eindtijd inluidt...


Pasen 2020

GRAF VAN JEZUS IN DE GRAFTUIN TE JERUZALEM
GRAF VAN JEZUS IN DE GRAFTUIN TE JERUZALEM

Pasen zal voor velen van ons heel anders zijn dan wij gewend zijn. Wij zitten eenzaam thuis. Wij gaan niet naar de kerk en ontmoeten onze broeders en zusters niet. Wij zitten eenzaam thuis en ontmoeten onze familie niet. Velen voelen zich ook eenzaam. Hoewel: bent u nu eenzaam of alleen? Als u vanwege het Coronavirus alleen thuis bent, bent u alleen. Als u nu ook uw relatie met onze Heer kwijt raakt, dan bent u eenzaam. Mist u het contact met de medegelovigen? Bel eens iemand op en wens hem of haar gezegende Paasdagen toe. Onze Heer is immers waarlijk opgestaan. Wij denken deze dagen ook speciaal aan u en bidden ook voor u. Daarom zenden wij u dit bericht. Jezus leeft en wij met Hem. Een ledig graf bewijst aan mij dat Jezus leeft. Omdat Hij leeft, lacht mij ’t leven tegen, omdat Hij leeft, ken ik geen vrees.

 

O, wat een troost en zekerheid te weten,

dat de Heer mij leidt,

dat wat ik doe en waar ik ben,

ik steeds de hand van God herken.

 

Hij is het die mij altijd leidt,

met vaste hand mijn leven leidt.

Ik wil Zijn trouwe volg’ling zijn,

want door Zijn hand word ik geleid.


Nieuw e-book beschikbaar

In e-pub of pdf formaat te bestellen.

De Openbaring

Openbaring van Jezus Christus. (vers 1) Grieks: apokalupsis. Het werkwoord dat hierbij hoort is apokaluptoo. Het is een samengesteld woord. Het is samengesteld uit de woorden apo en kalupto. Het voorvoegsel apo heeft een aantal betekenissen: Het maakt scheiding, het spreekt van oorsprong (waar iets vandaan komt), terwijl het ook kan gaan over een reden. Het werkwoord kaluptoo betekent omhullen, bedekken zelfs: het moeilijk maken iets te leren kennen. Het woord apokalupsis betekent echter onthullen, openleggen wat bedekt is, bekendmaken, laten zien, onthullen wat tevoren onbekend was, manifestatie, verschijning.

Letterlijk betekent het: het wegnemen van de sluier. Het gordijn wordt ge-opend. Wat werd door de sluier bedekt? Wat er binnenkort gebeuren moet. NBG:Wat spoedig moet geschieden. (vers 1)


08-04-2020 Nieuw artikel

 

Nu het kruis gedragen is, nu de Heer is opgestaan

Kruis en open graf, anders gezegd: de dood en opstanding van de Heer Jezus zijn de hoeksteen van het christendom. Als de Heer niet gestorven was, had Hij niet kunnen opstaan. Als Hij niet opgestaan was, was onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud was ons geloof. Dan was er geen verlossing en waren allen nog in hun zonden, en dus: verloren.
Dan was er geen hoop voor hen die reeds gestorven waren. Dan zijn de christenen de meest miserabele mensen op aarde.
Maar... het kruis is gedragen en Jezus is opgestaan. Wat zijn nu de zegeningen die daaruit voortvloeien voor ons?


08-03-2020 Studies beluisteren

 

- JEZUS EN DE SAMARITANEN