Online studies beluisteren 2017


Meer online studies:  2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


De man voor wie God zich niet schaamde

30-07-2017

(NBV) Heb. 11:8-16, Heb. 2:11

 

download link


 

Het leven van Paulus ging ook niet over rozen

23-07-2017

(NBV) 2 Kor. 11:24-33, 2 Kor. 12:6-10, Gal. 6:17, Gal. 4:12-16

 

download link


 

Leven in de wereld, maar niet van de wereld

16-07-2017

2 Kor. 6:14-18, 2 Kor. 7:1, Ex. 12:37-38, Num. 11:4, Num. 25:1-3

 

download link


 

Zien zoals Elisa

09-07-2017

(NBV) 2 Kon. 6:8-23, Gen. 25:19-20

 

download link


 

Wat betekent Bijbelse hoop?

11-06-2017

(NBV) Ef. 2:11-13

 

download link


 

Vergiste Petrus zich?

04-06-2017

(NBV) Hand. 2:14-21, Ef. 1:13-14, Rom. 11:28

 

download link


 

Gesprekken van Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg

28-05-2017

(NBV) Hand. 1:1-12, 1 Kor. 12:13, Mat. 24:30-31

 

download link


 

De zegen van het kruis

21-05-2017

(NBV) Gal. 3:13, Heb. 12:1-2, 1 Petr. 2:24, Rom. 1:16, 1 Kor. 1:18

 

download link


 

Wat is bidden?

21-05-2017

(NBV) Rom. 15:30, Kol. 4:12, Ef. 6:18-20

 

download link


 

Uw oor, de poort naar uw ziel

14-05-2017

(NBV) Deut. 6:4-9, Deut. 5:1, Deut. 4:1, Spr. 1:8, Spr. 22:17, 1 Tim. 4:13, Kol. 4:16, Rom. 10:14-17

 

download link


 

Auschwitz en God

30-04-2017

(NBV) Deut. 28:58-68

 

download link


 

Hineni, hier ben ik

23-04-2017

(NBV) Gen. 27:1, Gen. 22:1, Jes. 52:6

 

download link


 

Jezus is opgestaan uit de dood

16-04-2017

(NBV) Mat. 28:1-10, Mat. 27:51

 

download link


 

Jezus de Gekruisigde heeft een boodschap

14-04-2017

(NBV) Joh. 19:25-30, Luc. 23:44-46

 

download link


 

Jezus de Redder van zondaars

09-04-2017

(NBV) Luc. 23:32-43

 

download link


 

Paulus een gevangene van de Heer

02-04-2017

(NBV) Ef. 4:1-6, Mat. 28:18-20

 

download link


 

Maak voor mij een altaar van aarde

05-03-2017

(NBV) Ex. 20:18-24

 

download link


 

God Zelf blaast spoedig op de Sjofar!

26-02-2017

(NBV) Zach. 9:1, Zach. 9:3-10, Zach. 9:14, Zach. 9:16, 1 Tess. 4:13-18

 

download link


 

De bijzondere betekenis van het jaar 2017

19-02-2017

(NBV) Psalmen 137:1-9, Psalmen 118:26

 

download link


 

Christenen moeten anders zijn

12-02-2017

(NBV) Ephese. 4:20-24, Ephese 5:1

 

download link


 

God laat ons zelf kiezen tussen zegen en vloek

05-02-2017

(NBV) Deuteronomium 27:9-26, Galaten 5:15

 

download link


 

Christenen moeten zingen voor de Heer

29-01-2017

(NBV) Psalmen 95:1-7, 81:1-5, 106:12, 22:3

 

download link


 

De christen, tegenslag en verdriet

22-01-2017

(Het Boek) 2 Corinthe 2:1-5, 1 Corinthe 2:1-5

 

download link


 

In de hemel moet je voor de rechterstoel van Christus verschijnen en kan je straf van Hem krijgen

15-01-2017

(NBV) Romeinen 14:7-12, 1 Corinthe 3:12-13

 

download link