Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


Echtscheiding en eventueel hertrouwen...

Vraag:
Wat is het verschil tussen echtscheiding en echtbreuk?

 

Antwoord:
De Bijbel maakt onderscheid tussen "echtscheiding" en "echtbreuk". "Echtscheiding" is de verbreking van het huwelijk. "Echtbreuk" is een ander woord voor "overspel". Hoewel wij ons ervan bewust zijn, dat een echtscheiding vaak diep tragisch is, is deze toch door God in de Bijbel erkend als de officiële verbreking van het huwelijk (vgl. Deuteronomium 24:1-4). Na een echtscheiding hebben man en vrouw geen enkele binding meer met elkaar. Zij zijn vrij om ongehuwd te blijven, dan wel om met een ander te trouwen.
Zie voor uitvoerige informatie mijn boek: Echtscheiding en Hertrouwen.

 

 

Een vraag over echtscheiding

 

Vraag:

In 1 Corinthe 7:15 heeft de Staten Vertaling het volgende: "Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt; maar God heeft ons tot vrede geroepen." Wat betekent het woord "dienstbaar" hier?

 

Antwoord:

Het Griekse woord voor "dienstbaar maken" is "doulo oo". Het zelfstandig naamwoord dat hierbij hoort is "doulos", dat "slaaf" betekent. De Bijbel wijst erop, dat als de ongelovige gaat scheiden van de gelovige, deze gelovige niet aan die ongelovige als een slaaf gebonden blijft. Ze blijven dus niet voor God getrouwd, zoals mensen vaak zeggen. Hier wordt een Joodse gedachte door Paulus gebruikt: de gelovige blijft niet "een gevangene", "een gebondene" van de ander.

 

Het wil dus gewoon zeggen, dat als je gescheiden bent, je niet meer aan je ex gebonden bent.

 

Zie voor een uitvoerige vermelding van de Bijbelse gegevens over echtscheiding en hertrouwen mijn boek: Echtscheiding en Hertrouwen.