Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


Begrafenis of crematie

Vraag:
Vroeger was het gebruikelijk dat christenen zich lieten begraven en niet lieten cremeren. Cremeren deden vooral mensen die op die manier de opstanding van de doden wilden verhinderen. Tegenwoordig hoor je dat overal ook christenen zich laten cremeren. Hebben de mensen het vroeger bij het verkeerde eind gehad, of is cremeren toch geen optie voor gelovigen?

 

Antwoord:
Deze vraag is niet in een paar zinnen te beantwoorden. Ik verwijs u naar de brochure Begrafenis of Crematie die bij ons verkrijgbaar is. In het kort wil ik er het volgende over antwoorden:

 

De Bijbel laat ons zien, dat er een wezenlijk verschil is tussen begraven en cremeren. Gelovigen laten zich begraven met het uitzicht op de dag van de opstanding. Heidenen lieten zich cremeren. Het lichaam van de gelovige blijft ook na diens sterven het eigendom van God. Het mag niet gecremeerd worden, maar dient begraven te worden in de aarde, dat is de akker van God (1 Corinthe 15:42-44).