Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen.
Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. In deze rubriek hopen wij u duidelijk te maken hoe wij als evangelische christenen vanuit de Bijbel over bepaalde zaken denken - en als dit mogelijk is vanuit Joods-christelijke zienswijze. Wij hopen, dat velen een goed gebruik kunnen maken van onze antwoorden.
In de loop van de tijd zullen regelmatig nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd worden. De vragen zijn beantwoord door ds. H.G. Koekkoek.

 

Onderwerpen: