Hulp bij nood


Inleiding - Er zijn mensen ziek in hun hoofd

 

Als iemand een gebroken been heeft, een blindedarmontsteking, galstenen, longontsteking, kanker, hersentumoren, hersenvliesontsteking, een hersenschudding en nog een heleboel andere kwalen, dan vinden wij allen dat heel naar voor de patiënt, maar we begrijpen wel wat hij of zij heeft. Dit soort ziekten zijn 'tastbaar' voor ons.
Het wordt echter ineens veel moeilijker - en voor een aantal mensen zelfs onmogelijk - om zich een beeld te vormen als iemand een niet-tastbare hersenziekte heeft. Dan kan de ene mens denken, dat zo iemand extra last van de duivel heeft of dat het te maken heeft met de een of andere zonde, dan wel dat het misschien allemaal ingebeeld is.

Erger wordt het als mensen menen dat iemand 'een foutje heeft', zoals sommige mensen dit dan noemen, en er achteraan zeggen: "Maar God maakt geen fouten". Daarmee wimpelen ze vaak allerlei aangeboren kwalen bij baby's naar één of andere vage zijlijn. Ze vergeten echter, dat, zoals een kind geboren kan worden met een gespleten gehemelte of met klompvoetjes e.d., een kind ook geboren kan worden met een afwijking in de hersenen. Hierdoor kan - om het even kort door de bocht te zeggen - een kind geboren worden dat later homo of lesbisch blijkt te zijn, of dat aangeeft 'in het verkeerde lichaam te zijn geboren'. Het kind heeft bijvoorbeeld de ziel van een meisje, maar het lichaam van een jongen (of andersom).

Het wordt echter moeilijker als op een gegeven ogenblik blijkt, dat een mens een ziekte heeft, waardoor hij of zij zich duidelijk anders gedraagt dan de andere mensen doen. Als zo iemand duidelijk het uiterlijk heeft van een mongool, het syndroom van Down, dan kunnen we het 'anders zijn' in zijn of haar gedrag nog wel begrijpen, maar als iemand bepaalde stoffen in de hersenen mist, waardoor zijn of haar denken anders wordt dan dat van andere mensen, dan staan we er bij en kijken er naar en begrijpen het niet meer.

Ook u en ik kennen mensen met lichamelijke kwalen. Er zijn ook mensen met kwalen, die vaak niet zo openlijk genoemd worden en die velen ook niet kunnen begrijpen. De patiënt weet zelf soms ook niet goed met zijn/haar klachten om te gaan en zo zitten we met elkaar in een haast onbegrepen situatie. In aparte rubrieken zal ik verschillende van deze kwalen noemen. Ik zal proberen zó te schrijven, dat het voor iedereen begrijpelijk is. Hierbij zal ik zoveel mogelijk wetenschappelijke termen en omschrijvingen vermijden.