Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


Het sterven en de dood

Vraag:
Er wordt de ene keer gezegd dat iemand "dood" is, een andere keer dat iemand "hersendood" is en soms dat iemand "klinisch dood" is. Wanneer ben je nou echt dood?

 

Antwoord:
Er wordt verschillend gedacht over het sterven en de dood. De vraag, wanneer iemand dood is, wordt verschillend beoordeeld en beantwoord. Voor ons geldt ook hierbij wat de Bijbel ons van Godswege openbaart.
Het sterven en het moment waarop de dood intreedt zijn voor de gelovige niet slechts medische verschijnselen, maar juist geloofszaken.
Het leven hebben wij ontvangen uit de hand van de Heer (Job 1:21), die de mens de levensadem in de neus blies (Genesis 2:6). Leven wil zeggen dat de door God geschonken levensadem, de adem van de levensgeest in ons is (Genesis 7:22). De ademhaling is daarom een belangrijk kenmerk van het leven!

 

Een ander kenmerk van het leven is het bloed, dat door onze aderen stroomt. Het bloed is immers de ziel van de mens (Leviticus 17:10-16 NBG). Zo lang een mens adem haalt en het bloed in zijn lichaam circuleert, is hij vanuit het oogpunt van de gelovige nog levend en dus niet dood, ook al zou een arts hem hersendood verklaren, omdat de arts geen hersenfuncties meer kan meten.

 

Het sterven wil zeggen, dat de Here het leven van ons terugneemt en de geest wederkeert tot God, Die hem geschonken heeft (Job 1:21; Prediker 12:7). Sterven wil zeggen: "De geest geven" (Johannes 19:30), d.i. de geest aan God teruggeven!

 

Het intreden van de dood kan door ons daarom alleen herkend worden aan gegevens die vanuit het jodendom ons door rabbijnen aangereikt worden. Zij hebben immers de meeste ervaring vanuit de Bijbel met deze zaken.
Kenmerken van de dood zijn:

  1. Er zijn geen ademhaling en geen hartslag (bloedcirculatie) meer, terwijl deze ook niet meer te herstellen zijn, en
  2. de patiënt ligt gedurende minstens een half uur dood als een steen, zonder enige beweging, zonder enige zichtbare of meetbare functies.

De veel gebruikte namen als 'hersendood' en 'klinisch dood' zijn voor ons als gelovigen geen juiste omschrijving van de dood. Hersendood zegt dus dat er geen hersenactiviteit waar te nemen is. Klinisch dood betekent dat het hart niet klopt en er geen adem gehaald wordt. Door middel van reanimatie kan dit vaak hersteld worden. Dat kan niet bij hersendood.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze brochure Orgaandonatie en de Bijbel.