Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


Transseksualiteit

Vraag:
Ik ken iemand die als man geboren is. Hij zag er altijd gewoon als een man uit. Nu is hij geopereerd en heeft hij zich laten ombouwen en is hij ineens een vrouw geworden. Hij of zij ziet er ook echt als een vrouw uit. Waarom doet iemand Zoiets? Mag een christen zoiets doen en mag ik hem nu als een vrouw beschouwen of moet ik hem nog steeds als een man zien?

 

Antwoord:
Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die denken dat wij hier te maken hebben met zoiets als een modegril. Dat is het echter niet. Degene die een geslachtsverandering ondergaat en van een jongen een meisje wordt, of andersom, heeft al een hele lijdensweg achter de rug.

 

Helaas zijn de gevolgen van de zondeval zo ingrijpend, dat in alle aspecten van ons leven wij de gevolgen van de zondeval ervaren. Zo zien wij dit soms ook bij pasgeboren baby's. Velen zijn zich bewust, dat er kinderen met allerlei lichamelijke afwijkingen geboren worden. Zoals er lichamelijke defecten zijn die op latere leeftijd ontstaan (blindedarmontsteking, botbreuk, enz.) zo zijn er ook lichamelijke defecten die al vóór de geboorte zijn ontstaan. Met dankbaarheid mogen wij gebruik maken van de kennis van de artsen, die veel defecten op latere leeftijd en ook veel (helaas niet alle) lichamelijke geboorte-afwijkingen kunnen herstellen.
Er zijn heel vreemde afwijkingen, waarbij een baby bijvoorbeeld lichamelijk zowel een jongen als een meisje is (een zogenaamde hermafrodiet). Later moet dan beslist worden of deze mens als man of als vrouw door het leven zal gaan en volgt er een operatie.

 

Zoals er lichamelijke defecten bij de baby kunnen zijn, waarvan sommige pas op latere leeftijd ontdekt worden, zo kunnen er ook psychische defecten bij de baby zijn. Het gaat hier om afwijkingen aan de ziel van het kind. Dit kan op latere leeftijd ontdekt worden. Men spreekt dan over een psychische afwijking, waarvoor tegenwoordig veel medicijnen beschikbaar zijn. Alle psychische afwijkingen zijn echter niet met medicijnen te helpen.

 

Naast het feit dat er baby's met defecte geslachtsorganen geboren worden en er baby's met dubbele geslachtsorganen geboren worden (zowel van een jongen als van een meisje) worden er ook baby's met verkeerde geslachtsorganen geboren (een zogenaamde transseksueel). Zij hebben de geslachtsorganen van een jongen maar blijken de ziel van een meisje te hebben, of omgekeerd: zij hebben de geslachtsorganen van een meisje en blijken de ziel van een jongen te hebben. Het kind dat dit later ontdekt, lijdt hier verschrikkelijk onder. De vraag moet gesteld worden: Bepaalt de ziel nu het geslacht van het kind, of bepaalt het lichaam dit? Wij menen, dat de ziel hierin boven het lichaam staat.

 

De Bijbel leert dat het leven verbonden is aan de ziel. Dit betekent, dat de ziel van het kind nu uitwijst, dat het kind van het mannelijke geslacht is of van het vrouwelijke. Deze mens heeft dus ook een defect lichaam. Het moet begrijpelijk zijn, dat dit defect op latere leeftijd gecorrigeerd mag worden door de artsen.

 

Mogelijk ten overvloede wijzen wij erop, dat dit niets te maken heeft met het verbod in Deuteronomium 22:5 waar staat: "Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwen-kleren dragen. Want de HEER verafschuwt ieder die zulke dingen doet." Dat gaat over travestieten en niet over transseksuelen.