Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


Alcohol, roken en drugs

Hoe moet een gelovige omgaan met alcohol, roken en drugs?

 

Vraag:
Ik heb een vraag, zowel voor mijzelf als voor onze kinderen. Eigenlijk zijn het drie vragen. Nu de alcoholconsumptie voor kinderen zo ontmoedigd wordt, kwam bij ons de vraag op, of wij als ouderen ook helemaal geen alcohol mogen gebruiken. Wat doen wij om te voorkomen dat onze kinderen gaan roken en drugs gebruiken?

 

Antwoord:
De Bijbel maakt ons duidelijk, dat het gebruik van alcohol legitiem is. De Bijbel verbiedt echter het overmatig gebruik hiervan. Zeker nu blijkt dat alcohol schadelijk is voor jonge kinderen, dienen de ouders erop toe te zien, dat hun kinderen zich van alcoholische dranken onthouden. Christenen moeten zich ervan bewust zijn, dat hun lichaam het eigendom van God is en een tempel van Zijn Geest en dat daarom overmatig gebruik van alcohol slecht is voor lichaam en geest. Dit geldt ieder mens en is voor een gelovige niet te verantwoorden tegenover God.

 

Op dezelfde wijze dienen wij onze houding te bepalen tegenover het gebruik van drugs. Hieraan kan worden toegevoegd, dat kinderen Gods zich juist ervan bewust moeten zijn, dat zij op geen enkele wijze slaven mogen zijn. Juist door hun verbondenheid met hun Heer dienen zij vrij van alle verslavingen te zijn. Ook dienen zij zich bewust te zijn van de lichamelijke en geestelijke gevaren die het gebruik van drugs met zich meebrengt.

 

Roken is dodelijker dan ooit. Uit de jongste analyse waarbij tientallen studies bij elkaar zijn genomen, blijkt niet alleen dat het longkanker veroorzaakt. Er is ook verband tussen roken en darmkanker, reuma, tuberculose, diabetes, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en erectiestoornissen. Bovendien lopen we veel meer kans om longkanker te krijgen door de sigaret dan vijftig jaar geleden. Dat komt zeer waarschijnlijk door de wijziging in de samenstelling van de sigaret, waardoor er vaker en zwaarder geïnhaleerd moet worden.

 

Nu met name ook de overheid wijst op de ernstige gevaren van allerlei ernstige en vaak ook ongeneeslijke ziekten die het gevolg kunnen zijn van het roken, dienen wij als christenen ons ervan bewust te zijn, dat ook wat betreft het roken, wij ons lichaam moeten zien als een heilige tempel van Gods Geest, die wij ook heilig en rein moeten houden. Wij mogen niet bewust of onbewust aansturen op een vroegtijdige beëindiging van ons leven. Ons leven is ons door God gegeven. We moeten daarom zuinig zijn op onze gezondheid en op ons leven.

 

De Bijbel leert ons het volgende: "Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig en die tempel bent u zelf." (1 Corinthe 3:16,17) Het gaat hier over je lichaam dat als een tempel van God bezien wordt. Zo ook de volgende tekst: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam." (1 Corinthe 6:19,20)

 

Toen Timotheüs wat last van zijn maag had, raadde Paulus hem aan om voortaan geregeld ook wat wijn te drinken. Hij schreef: "Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij." (1 Timotheüs 5:23) Als we deze tekst letterlijk vertalen staat er: "Drink niet langer alleen water, maar gebruik een weinig wijn, vanwege de maag en je veelvuldige misselijkheden." Timotheüs moest de wijn dus zelfs als medicijn gebruiken.

 

Er is een aantal christenen dat denkt dat de wijn in de Bijbel gewoon vruchtensap was, dus druivensap. Zij menen dat je met die vruchtensap geen alcohol binnen kreeg. Wie eerlijk de Bijbel leest, ziet, dat je van de wijn in de Bijbel dronken kon worden. Daarom moest de wijn met mate gedronken worden.

 

Ouders dienen hun kinderen te wijzen op de gevaren van verslavingen, van alcohol, drugs en roken. Ouders dienen zelf hun kinderen een goed voorbeeld te geven van een geheiligde levenswandel.
Wij dienen ons bewust te zijn van ons geestelijk getuigenis. Ongelovigen die zelf goed voor hun lichaam zorgen, kunnen niet begrijpen dat sommige christenen zo onzorgvuldig met dit geschenk van God omgaan. Ook moeten wij ons bewust zijn, dat het een slecht getuigenis is en irritant kan zijn voor mensen die naast ons in de kerk zitten, als er een walm van alcohol of nicotine van ons bij hen terechtkomt. Wie de liefde van Christus hoog in het vaandel heeft staan, zal ook in deze zaken rekening houden met zijn broeder of zuster. Zo zal hij ook niet in of in de directe omgeving van zijn kerkgebouw alcohol gebruiken of roken.

 

Alcohol zelf is, mits in matige hoeveelheid genuttigd, vaak zelfs zeer nuttig voor ons lichaam. Rode wijn bijvoorbeeld is heel goed voor hart en bloedvaten.