Boeken en brochures


Wij hebben een aantal boeken en brochures. De schrijvers zijn dr. M.R. de Haan, Richard de Haan en ds. H.G. Koekkoek. Dr. M.R. de Haan en Richard de Haan zijn van de Radio Bible Class in Grand Rapids, Michigan, U.S.A. Een aantal van hun brochures is in het Nederlands vertaald en door ons uitgegeven.

Ds. H.G. Koekkoek is de voorzitter van onze Stichting. Hij was een aantal jaren bestuurslid van de Evangelische Omroep en heeft ook een aantal keren toespraken voor de radio gehouden. Ook is hij al vele jaren leraar op de Evangelische Toerustings School, een onderdeel van de Evangelische Bijbel School te Veenendaal.

De inhoud van de door ons uitgegeven boeken en brochures is zeer actueel, fris en helder geschreven, interessant, leerzaam, Bijbelgetrouw en geloofsopbouwend. Reeds een aantal keren hebben er zeer lovende recensies gestaan in bladen als Het Zoeklicht, De Oogst, het RD en een aantal andere bladen.

Ook individueel hebben velen zich zeer lovend uitgelaten over de studies van ds. H.G. Koekkoek. Een aantal predikanten, evangelisten en zendelingen, zowel in Nederland als in het buitenland, maakt bij de voorbereiding van de eigen preken gebruik van de studies van ds. Koekkoek. Op Bijbelkringen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zijn studies. Wij geven u een voor zichzelf sprekende reactie. Ds. A. te W. schreef: "Als predikant van de Hervormde Gemeente van W. maak ik regelmatig gebruik van enkele boeken van ds. H.G. Koekkoek. Ik merk, dat 'mijn' gemeenteleden deze boeken, mede door de eenvoudige en duidelijke schrijfstijl goed kunnen volgen."

Indien u 10 of meer exemplaren van onze uitgaven bestelt, ontvangt u automatisch 10% korting. Het behoeven niet 10 exemplaren van dezelfde titel te zijn. U mag 10 verschillende boeken, brochures of cd's bestellen en ontvangt dan toch deze 10% korting. Helaas moeten wij wel de portokosten in rekening brengen.