Ik geloof niet in een leven na de dood

Ik geloof dat na de dood alles afgelopen is.
Ik geloof niet in die sprookjes van een hiernamaals.
Dat zijn allemaal bakerpraatjes.
Er is immers nog nooit iemand teruggekomen?

 

Het blijkt, dat tegenwoordig steeds meer mensen, die zeggen niet gelovig te zijn, wél geloven in een leven na de dood. Geloven, dat met de dood alles afgelopen is, past niet meer in het denkbeeld van de moderne mens. De mens van vandaag weigert te geloven, dat het leven alleen geleefd wordt in het korte tijdsbestek, dat wij op aarde zijn. De moderne mens gaat ervan uit, dat er na de dood een voortbestaan is, ook al heeft hij geen idee, hoe hij zich dit voortbestaan moet indenken. Ik zal dit duidelijk maken aan de hand van het volgende voorbeeld.

 

Er zijn mensen die geen krant wegleggen, of ze moeten eerst alle rouwadvertenties gelezen hebben. Natuurlijk willen zij weten, wie er overleden zijn. Ze kijken ook vaak, wat er zoal in al die advertenties gezegd wordt. Je staat soms verbaasd als je al die afscheidswoorden leest. Uit veel rouwadvertenties kun je opmaken, dat mensen weigeren te accepteren, dat met de dood alles afgelopen is. In de rouwadvertenties richt men zich vaak heel nadrukkelijk tot de overledene, niet als een manier van rouwverwerken, maar als een echte mededeling aan de dode. Het zijn geen gelovigen, die dit doen. Het zijn juist zij, die zeggen niet gelovig te zijn. Ze zeggen ook niet, dat de overledene "naar de hemel" is, maar gaan er wel vanuit, dat hij nog "ergens" is.

 

Wat te denken van de volgende regels uit enkele rouwadvertenties?

 

'Lieve papa, lieve Han,
voor altijd in ons hart...
Dikke knuffel.'

 

'Jaap,
vriend van me,
doe voorzichtig.'

 

'Lieve Piet,
Jij bent over de horizon heengestapt, maar weet dat daar een ander leven wacht. Toch houden wij je vast.'

 

'Kees,
Je hebt alle uithoeken van de wereld gezien. Tijdens deze laatste reis zul je je niet vervelen. Deze laatste reis maak je echter zonder reservering vooraf.'

 

Ik vraag me dan af: 'Waar zijn Piet en Kees naar toe? Geloven deze mensen dan toch in een leven na de dood? Houden deze mensen er dan toch rekening mee, dat er een voortbestaan na de dood is? Blijkbaar wel. En... zijn ze echt zo dom geweest, om zich niet voor te bereiden op de laatste reis van hun leven?'

 

Dat het hier niet gaat om een vorm van rouwverwerking, maar dat de afzenders er echt van uitgaan, dat de overledenen ook de rouwadvertenties kunnen lezen, bewijzen de volgende rouwadvertenties:

 

'Dag Ed,
Doe de groeten aan: Ynze - Esther - Jos - Margot.'

 

of:

 

'Lieve Kees,
Hé ouwe tijger, we komen elkaar nog wel eens tegen.
Dikke kus,
Serge.'

 

Hebt u zich weleens afgevraagd: Als na de dood alles toch níet is afgelopen, hoe sta ik er dan voor? Als God nou eens wél bestaat, dan zal ik Hem ontmoeten. Hoe moet dat?'

 

Stel dat na de dood alles afgelopen is. Dan druist dat in tegen uw en mijn rechtvaardigheidsgevoel. Want als na de dood alles afgelopen is, waar blijft dan de rechtvaardige straf voor smerige misdadigers, die hier op aarde hun rechtvaardige straf zijn misgelopen? Dan hebben ze andere mensen een heleboel ellende bezorgd en zijn ze er nooit voor gestraft. Dat druist in tegen uw en mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ons rechtvaardigheidsgevoel eist, dat er een leven na de dood moet zijn en dat de mens ter verantwoording geroepen zal worden voor zijn daden en vooral voor zijn misdaden.

 

Er is een tijd geweest waarin niemand uw mening zou kunnen weerleggen. Maar wij weten tegenwoordig beter. Denk maar aan het feit dat een groot aantal mensen in de wereld gereanimeerd is. Denk maar aan het feit, dat deze mensen vaak iets konden vertellen over hun ervaring na de dood. En zeg nu niet, dat ze niet echt dood waren, want wetenschappelijk was bewezen, dat ze dood waren.

 

Wij horen meestal alleen verhalen van mensen, die na hun dood allerlei mooie ervaringen hebben gehad. Er zijn echter ook mensen die na hun dood de aller verschrikkelijkste helse ervaringen hebben gehad. Er zijn mensen uit de dood teruggekomen, die het nu zeker wisten, dat met de dood niet alles afgelopen is en dat er zowel een hemel als een hel na de dood is. Ik denk, dat u er verstandig aan doet, deze gedachte, dat met de dood alles afgelopen is, maar zo snel mogelijk los te laten.

 

U gelooft, dat na de dood alles afgelopen is. Ik geloof dat na de dood niet alles afgelopen is. Ik geloof zelfs, dat na de dood het echte 'leven' pas komt. Stel je nou eens voor dat ik het mis heb en u gelijk hebt. Wat heb ik dan verloren? Niets! Stel je nou eens voor dat u het mis hebt en dat ik gelijk heb. Wat hebt u dan verloren? Alles! Dat betekent, dat u in feite Russische roulette speelt met uw eigen toekomst. Als een mens Russische roulette speelt, zeggen we, dat hij een 'dwaas' is. Sorry, maar ergens bent u nu ook een onvoorzichtige dwaas.

 

Mag ik u vragen, of u nog eens uzelf wilt afvragen, of u achter uw mening blijft staan, of dat u uw mening wilt herzien?

 

De Bijbel zegt: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden. (Handelingen 16:31)