Wie zijn we en wat is ons doel?


Meer dan 50 jaar geleden gaven wij voor het eerst een schriftelijke Bijbelcursus over het evangelie van Johannes uit. Omdat in dit evangelie de Here Jezus belicht wordt als "Het Licht des Levens", een uitdrukking die al in de Psalmen voorkomt - besloten wij onze cursus dezelfde naam te geven. Toen een en ander vastere vorm kreeg, werd een stichting opgericht, die dezelfde naam kreeg. Sindsdien is ons werk onder dezelfde naam gebleven.

De Stichting Het Licht des Levens is niet aan een bepaalde kerk gebonden. De bedoeling is steeds geweest om op interkerkelijke basis dit werk te doen. Er wordt dus ook niet een speciale kerkelijke leer gepropageerd. Ons doel is om het evangelie van Jezus Christus te brengen aan mensen, die de Here Jezus niet als hun Heiland kennen, opdat zij Hem (hopelijk) zullen leren kennen en om mensen die Hem kennen meer kennis van het Woord van God bij te brengen. De Bijbel is voor ons het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God, het is heilig en goed.

Bij de uitleg van de Bijbel houden wij vast aan wat de Here Jezus Zelf gezegd heeft, namelijk dat het heil uit de Joden is (Johannes 4:22) en wat Paulus over de niet-christelijke Joden schreef: "Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen." (Romeinen 9:3-5) Dit betekent, dat wij bij de uitleg van de Bijbel ons niet losmaken van de Joden, maar juist luisteren naar wat de rabbijnen steeds gezegd of geschreven hebben. Hiervan uitgaande begrijpen wij des te beter wat de Bijbel in het Nieuwe Testament zegt.

In de Bijbel gaat het niet over Europa of Amerika, maar grotendeels over Gods handelen met het volk Israël. De Bijbel vertelt ons hoe Joodse mensen naar heidenen gingen om hen over de Here Jezus te vertellen. De Bijbel maakt duidelijk, dat Israël het volk van God is en dat de christenen met de Israëlieten Abraham als vader van het geloof hebben en geestelijk ook "zaad van Abraham" zijn (Galaten 3:29). Daarom weten en voelen wij ons verbonden met de Joden en staan wij achter Israël. Daarom geven wij regelmatig nieuws over Israël, ook omdat wij geloven, dat in deze tijd God juist met Israël onderweg is naar een bijzondere toekomst.

Secretariaat, kantooradres en administratie

Stichting Het Licht des Levens

Panorama Driehoorne

Uranusstraat 510

2402 CG Alphen aan den Rijn

Nederland
Telefoon: 0172 - 47 58 60
ING: NL77INGB0001219476

Bestuur

ds. H.G. Koekkoek, voorzitter
P. Koekkoek, secretaris
G. van Gils, penningmeester
W.Waardenburg webmaster

Redactie

Redactie: ds. H.G. Koekkoek

Uitgave

Ons blad "Het Licht des Levens" verschijnt eenmaal per twee maanden en is een uitgave van de Stichting Het Licht des Levens te Alphen aan den Rijn.
Bestellingen

De prijzen van onze uitgaven zijn exclusief portokosten. Wij rekenen geen andere verzend- of administratie kosten. Als u 10 of meer exemplaren bestelt, krijgt u automatisch 10 % korting. Het mogen 10 verschillende titels zijn.

Wilt u a.u.b. niet per bank bestellen, maar de bestelformulieren gebruiken? Dit om vertragingen te voorkomen.

Beleidsplan

Download
Beleidsplan en Jaarrekening 2013-2016
beleidsplannov2013_2016.pdf
Adobe Acrobat document 316.2 KB
Download
Jaarrekening 2017
jaarrekening2017.pdf
Adobe Acrobat document 118.2 KB
Download
Jaarrekening 2018
jaarrekening2018.pdf
Adobe Acrobat document 981.5 KB
Download
Jaarrekening 2019
JAAR REKENING 2019.pdf
Adobe Acrobat document 190.2 KB
Download
Jaarrekening 2020
jaar rekening 2020.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB
Download
internet blad Ambi
Internetblad Ambi.pdf
Adobe Acrobat document 60.6 KB