Online studies beluisteren 2001


Meer online studies:  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


In welk spoor gaan wij verder?

31-12-2001

Filippenzen 3 : 2-16

 

download link


 

De maagdelijke geboorte, deel 1

30-12-2001

Mattheüs 1 : 18-23

Lucas 1 : 26-27

Lucas 1 : 34-35

 

download link


 

Jezus gelost in de tempel

30-12-2001

Lucas 2 : 22-24

Exodus 13 : 1,2,11-16

 

download link


 

Jezus is gekomen, ook voor U

25-12-2001

Jesaja 8 : 23-9:6

Lucas 2 : 1-20

 

download link


 

God wil in uw hart komen

23-12-2001

Lucas 1:18-25

Lucas 1:39-56

 

download link


 

Zacharia's gebed verhoord

23-12-2001

Lucas 1 : 5-17

 

download link


 

Ons geloof berust op waarheid!

16-12-2001

Lucas 1 : 1-7

 

download link


 

De toekomst: De antichrist komt!, deel 2

09-12-2001

2 Thessalonicenzen 2 : 1-12

 

download link


 

De doop van de kamerling

02-12-2001

Handelingen 8 : 26-40

Jesaja 53

 

download link


 

De toekomst: De antichrist komt!, deel 1

25-11-2001

2 Thessalonicenzen 2 : 1-8

Daniël 7 : 11

Daniël 7 : 24

 

download link


 

De toekomst: Is de angst terecht?

18-11-2001

Mattheüs 24 : 15-22

Lucas 21 : 25-28

 

download link


 

Het feest van de sjofar, deel 2

11-11-2001

Openbaring 3 : 1-6

Openbaring 21 : 27

 

download link


 

De volmaaktheid in Christus

11-11-2001

Colossenzen 1 : 24-2:3

 

download link


 

Het feest van de sjofar, deel 1

04-11-2001

Leviticus 23 : 23-25

Numeri 29 : 1-6

 

download link


 

Kinderen van God

04-11-2001

Psalm 68 : 1-9

Numeri 10 : 35-36

 

download link


 

De opstanding UIT de doden

28-10-2001

Johannes 5 : 28-29

1 Corinthe 15 : 20-23

 

download link


 

De bewogenheid van de Here Jezus

28-10-2001

Mattheüs 9 : 35-38

 

download link


 

Lea gezegend in haar nageslacht

21-10-2001

Genesis 29 : 16-35

Hosea 12 : 3-4

Genesis 49 : 29 e.v.

 

download link


 

Totaal gereinigd

21-10-2001

Hebreeën 9 : 11-15

 

download link


 

Abrahams strijd tegen een overmacht

30-09-2001

Genesis 14 : 1-17

Deuteronomium 1 : 4-6

Deuteronomium 3 : 11

 

download link


 

Abraham kiest de verkeerde weg

30-09-2001

Genesis 16 : 1-16

 

download link


 

Twee keer een wederkomst?, deel 2

23-09-2001

1 Thessalonicenzen 4 : 13-18

 

download link


 

Twee keer een wederkomst?, deel 1

23-09-2001

1 Thessalonicenzen 4 : 13-18

 

download link


 

De Feesttijden des Heren, deel 2

16-09-2001

Leviticus 23 : 1-4

Galaten 4 : 8-11

 

download link


 

Wat de toekomst brengen moge

16-09-2001

Johannes 8 : 44

Johannes 10 : 10-14

 

download link


 

De Feesttijden des Heren, deel 1

09-09-2001

Leviticus 23 : 1-4

Nehemia 8 : 11

 

download link


 

Bent u als Jona?

02-09-2001

Jona 4

 

download link


 

Reis naar DE stad met fundamenten

26-08-2001

Genesis 12 : 1-3

Hebreeën 11 : 8-16

 

download link


 

Wanneer ben je een christen? Hoe laat je dat blijken?

26-08-2001

1 Thessalonicenzen 1 : 1-10

1 Thessalonicenzen 4 : 1

 

download link


 

Het effect van Jona's prediking

19-08-2001

Jona 3

 

download link


 

Jezus, het brood des levens

12-08-2001

Johannes 6:30-51

 

download link


 

Jezus, de engel des Heren

05-08-2001

Hebreeën 1:1-14

Jesaja 52 : 13

Genesis 48 : 15-16

Exodus 3 : 3-5

 

download link


 

De tempelreiniging

05-08-2001

Marcus 11 : 11-19

 

download link


 

Het raadplegen van de Here God

29-07-2001

1 Kronieken 14 : 8-17

 

download link


 

Welzalig het volk dat de Sjofar kent

29-07-2001

Psalm 89 : 1-19

 

download link


 

Jona, man van dood en opstanding

22-07-2001

Jona 1 : 17 - 2 : 10

 

download link


 

Spreekt u van de Here Jezus?

22-07-2001

Marcus 7 : 31-37

 

download link


 

De vlucht van Jona

24-06-2001

Jona 1 : 1-16

 

download link


 

Doet God alle dingen medewerken ten goede?

24-06-2001

Psalm 71 : 17-24

Romeinen 8 : 28

 

download link


 

Het teken van de doop

17-06-2001

Handelingen 8 : 34-39

 

download link


 

Zijn wij een getuige?

10-06-2001

Jona 1 : 1-3

Johannes 7 : 37-40

2 Koningen 14 : 25

 

download link


 

Het verband tussen paasfeest en pinksterfeest

03-06-2001

Handelingen 1 : 4-8

 

download link


 

Spreek van de grote daden van God

03-06-2001

Handelingen 2 : 1-13

 

download link


 

Berouw van de mens en berouw van God

27-05-2001

Jona 1 : 1-3

Jona 3 : 9-10

 

download link


 

De Heilige Geest overtuigt

20-05-2001

Johannes 16 : 5-11

 

download link


 

Oog om oog en tand om tand, deel 2

13-05-2001

Exodus 21 : 18-27

 

download link


 

Leven uit het vlees of leven uit de Geest

13-05-2001

Galaten 5 : 13-26

 

download link


 

Oog om oog en tand om tand, deel 1

06-05-2001

Exodus 21 : 22-25

Mattheüs 5 : 38-39

 

download link


 

Waarom Jezus weende

06-05-2001

Lucas 19 : 41-44

 

download link


 

Bezetenheid

29-04-2001

Lucas 8 : 26-39

 

download link


 

Jezus is een Echte vriend

29-04-2001

Spreuken 17 : 17-28

 

download link


 

De opstanding bij het graf van Eliza

22-04-2001

2 Koningen 13 : 14-21

 

download link


 

Is uw verstand ook geopend?

22-04-2001

Lucas 24 : 36-53

 

download link


 

De Heer is opgestaan! Twijfelt U nog?

15-04-2001

Mattheüs 28 : 16-20

 

download link


 

Paasfeest: Het wonder van de opstanding

15-04-2001

Mattheüs 27 : 57

Mattheüs 28 : 10

 

download link


 

Het lijden van de Here Jezus - De dorst

13-04-2001

Johannes 19 : 28-30

 

download link


 

Het lijden van de Here Jezus - De doornenkroon

08-04-2001

Mattheüs 27 : 27-32

 

download link


 

Het lijden van de Here Jezus - Het riet

08-04-2001

Mattheüs 27 : 27-32

 

download link


 

Samuël zalft een vorst en een koning en bidt voor het volk

25-03-2001

1 Samuël 9 : 1,2

1 Samuël 9 : 11-13

1 Samuël 9 : 15

 

download link


 

Wedergeboren tot een levende hoop

18-03-2001

1 Petrus 1 : 1-9

 

download link


 

Getuigenis van Petrus

18-03-2001

1 Petrus 3 :13-22

 

download link


 

Moet God u dan maar laten gaan?

11-03-2001

1 Samuël 8 : 19-22

 

download link


 

De geroepen Samuël; Richter en Profeet

04-03-2001

1 Samuël 3 : 3-7

1 Samuël 3 : 10

1 Samuël 3 : 19-4:1a

1 Samuël 7 : 1-6

1 Samuël 7 : 15 - 8 : 1

 

download link


 

Het geloof in de Here Jezus en het geloof van de Here Jezus

04-03-2001

Galaten 3 : 23-29

 

download link


 

De zonen van Eli en de jonge Samuël

25-02-2001

1 Samuël 2 : 11-26

1 Samuël 3 : 1-3a

 

download link


 

Verhoring van het gebed van Hanna

18-02-2001

1 Samuël 12-28

 

download link


 

De bewogenheid van de Here Jezus

18-02-2001

Marcus 1 : 40-45

 

download link


 

De houding van Peninna en het gebed van Hanna

11-02-2001

1 Samuël 1 : 6-11

 

download link