Online studies beluisteren 2009


Meer online studies:  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


Kennis over Jezus Christus, de gekruisigde

31-12-2009

1 Corinthe 2 : 1-7

 

download link


 

De Redder van de wereld is geboren

25-12-2009

Lucas 2 : 1-20

 

download link


 

Schande over de afkomst van Jezus

20-12-2009

Mattheüs 1 : 18-25

 

download link


 

God met ons

20-12-2009

Mattheüs 1 : 21-23

 

download link


 

Het licht van God in een donkere wereld

13-12-2009

Jesaja 60 : 1-6, Mattheüs 1 : 18-25

 

download link


 

Vrouwen in het geslachtsregister van de Heer Jezus

13-12-2009

Mattheüs 1 : 1-6, Mattheüs 1 : 18-25

 

download link


 

 De brief aan de Hebreeën, deel 3

08-12-2009

Hebreeën 2, Hebreeën 12 : 5-11, 1 Corinthe 3 : 11-15, Leviticus 16 : 14-16

 

download link


 

 Een koninkrijk van priesters

06-12-2009

1 Petrus 1 : 1-3, 1 Petrus 2 : 4-5, 1 Petrus 2 : 9-10

 

download link


 

 Leven met een hoofdletter L

29-11-2009

Johannes 14 : 6

 

download link


 

 De brief aan de Hebreeën, deel 2

24-11-2009

Hebreeën 1, Mattheüs 24 : 30

 

download link


 

 De brief aan de Hebreeën, deel 1

10-11-2009

Hebreeën 1 : 1-3, Hebreeën 13 : 22-25

 

download link


 

 Soldaten in het leger van de Heer

22-11-2009

1 Timotheüs 1 : 1-8, 1 Timotheüs 6 : 11-12, 2 Timotheüs 4 : 6-8

 

download link


 

Isaäk en Ismaël: twee gezegenden

15-11-2009

Genesis 21 : 14-20

 

download link


 

De HERE is mijn herder

15-11-2009

Psalmen 23 : 1-6

 

download link


 

Profetie over Edom

08-11-2009

Obadja 1 : 1-21

 

download link


 

Ga de weg van de kinderen van het licht

01-11-2009

Johannes 8 : 12, Johannes 12 : 46, Ephese 5 : 8, Johannes 9 : 5

 

download link


 

Kom tot Jezus

01-11-2009

Johannes 1 : 35-42

 

download link


 

De brief aan Gajus

25-10-2009

3 Johannes 1

 

download link


 

Ik hoor trompetten klinken

27-09-2009

Mattheüs 24 : 30-33, 1 Corinthe 15 : 51-52

 

download link


 

Wie zijn wij?, deel 1

20-09-2009

Johannes 20 : 30-31

 

download link


 

Op God vertrouwen

13-09-2009

Deuteronomium 3 : 21-29

 

download link


 

Het bijbelse eeuwigheids beeld

06-09-2009

1 Samuel 14 : 36-46, Romeinen 14

 

download link


 

Draag liefde uit in de praktijk

06-09-2009

Johannes 13 : 34-35, Romeinen 14

 

download link


 

De ongehoorzaamheid van Saul

30-08-2009

1 Samuel 15 : 1-35, Deuteronomium 17 : 14-20

 

download link


 

Twee soorten vroomheid

30-08-2009

Romeinen 16 : 17-20, Job 1 : 1-8, Lucas 2 : 25

 

download link


 

De verbonden van God, deel 3

23-08-2009

Jeremia 31 : 31-34

 

download link


 

De verbonden van God, deel 2

16-08-2009

Exodus 24 : 3-8, Deuteronomium 5 : 1-6

 

download link


 

jongerenpreek: Het houden van de sabbat

16-08-2009

Lucas 6 : 1-11

 

download link


 

De verbonden van God, deel 1

09-08-2009

Genesis 1 : 26-30, Genesis 15 : 2-12, Genesis 15 : 17-18, Hebreeën 13 : 20-21

 

download link


 

De stad van God

02-08-2009

Psalmen 48

 

download link


 

De opname van Elia

02-08-2009

2 Koningen 2 : 1-18, Maleachi 3 : 22-24

 

download link


 

De uitverkiezing

26-07-2009

Ephese 1 : 1-14

 

download link


 

jongerenpreek: De barmhartige Samaritaan

26-07-2009

Lucas 10 : 25-37

 

download link


 

De toekomstverwachting voor Israël

19-07-2009

Hooglied 2 : 8-13

 

download link


 

Wees gerust, uw zonden worden u vergeven

19-07-2009

Mattheüs 9 : 1-2, Mattheüs 9 : 20-22, Mattheüs 14 : 22-27

 

download link


 

De boodschap van het hooglied, deel 7 slot

21-06-2009

Hooglied 7 : 2-14, Hooglied 8 : 1-4

 

download link


 

De boodschap van het hooglied, deel 6

21-06-2009

Hooglied 7 : 1, Hooglied 8 : 5-14

 

download link


 

De boodschap van het hooglied, deel 5

14-06-2009

Hooglied 6, Zacharia 8 : 22-23, Jesaja 49 : 14, Jesaja 24 : 20

 

download link


 

De boodschap van het hooglied, deel 4

07-06-2009

Hooglied 4 : 1-7, Hooglied 4 : 16, Hooglied 5 : 1-8

 

download link


 

De boodschap van het hooglied, deel 3

31-05-2009

Hooglied 3 : 1-11

 

download link


 

De Heilige Geest doet van Jezus spreken

31-05-2009

Handelingen 2 : 1-13

 

download link


 

De boodschap van het hooglied, deel 2

24-05-2009

Hooglied 2 : 1-17, Psalmen 20 : 6, Exodus 6 : 5

 

download link


 

Betekenis van de hemelvaart

24-05-2009

Lucas 24 : 49-53, Joël 3 : 1-2, Psalmen 68 : 17-19, Ephese 4 : 8-10

 

download link


 

De boodschap van het hooglied, deel 1

17-05-2009

Hooglied 1, 1 Koningen 8 : 8

 

download link


 

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters

10-05-2009

Mattheüs 21 : 33-46, Mattheüs 4 : 25, Marcus 3 : 11-12, Marcus 14 : 61-64

 

download link


 

Hoe kunnen wij God dienen?

10-05-2009

Ephese 5 : 1-2, Jakobus 1 : 27, Lucas 18 : 1-5, Exodus 22 : 21-23

 

download link


 

Theologie en de Bijbel, deel 3

03-05-2009

Handelingen 2 : 23-36, Handelingen 13 : 30-38, Psalmen 16 : 10, Jesaja 55 : 3-4

 

download link


 

Theologie en de Bijbel, deel 2

26-04-2009

Lucas 24 : 21, Lucas 24 : 25-27, 1 Corinthe 15 : 3-4

 

download link


 

Ik ben veilig in Gods hand

26-04-2009

Psalmen 91 : 1-16, 1 Corinthe 15 : 3-4

 

download link


 

Theologie en de Bijbel, deel 1

19-04-2009

Ephese 2 : 11-20, Genesis 49 : 1-11, Numeri 15 : 15-19, 1 Samuël 10 : 10

 

download link


 

Van open graf naar open graf

12-04-2009

Johannes 6 : 39-40, 2 Corinthe 4 : 13-14, Romeinen 11 : 15, Ezechiël 37 : 12-14

 

download link


 

Wij danken Hem voor ons eeuwig behoud

10-04-2009

Mattheüs 21 : 1-11, Mattheüs 27 : 27-43

 

download link


 

Wat is het doel van uw leven?

15-03-2009

Galaten 2 : 19-20, Philippenzen 1 : 20-21, Hebreeën 4 : 12

 

download link


 

Ik breng Israël bijeen

08-03-2009

Jesaja 43 : 1-9

 

download link


 

Leg uw last op de Heer

08-03-2009

Psalmen 55 : 1-9, Psalmen 55 : 23-24, Psalmen 41 : 10

 

download link


 

Wat zegt de bijbel van de ongelovige

01-03-2009

Jesaja 1 : 4-6, Jesaja 1 : 15-19, Jesaja 64 : 5-6

 

download link


 

Bekeert u en laat u dopen

22-02-2009

Handelingen 2 : 22-24, Handelingen 2 : 36-43

 

download link


 

Leven door geloof

22-02-2009

Genesis 15 : 1-6, Hosea 2 : 21

 

download link


 

Invloed van de wereld op de gemeente

08-02-2009

Handelingen 2 : 40-42, 2 Timotheüs 4 : 1-5, Johannes 6

 

download link


 

Ontdekken wat van de wereld is

01-02-2009

Philippenzen 4 : 4-8

 

download link


 

Wat is uw dankoffer voor de Here?

01-02-2009

Psalmen 100 : 1-5

 

download link


 

Wie is God en wie ben ik?

25-01-2009

Romeinen 1 : 18-25

 

download link


 

Waarom heeft de Vader u lief?

25-01-2009

Johannes 16 : 25-27

 

download link


 

Erken wat de wil van God is

18-01-2009

Romeinen 12 : 1-3

 

download link


 

De Vader zelf heeft u lief

18-01-2009

Johannes 16 : 25-28, Zacharia 9 : 5-9, Psalmen 18 : 33-44

 

download link