Online studies beluisteren 2004


Meer online studies:  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


Angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding

31-12-2004

Lucas 21 : 9-11, 25-36

 

download link


 

Een boodschap voor de wereld

26-12-2004

Lucas 2

 

download link


 

Gods Licht in een duistere wereld

24-12-2004

Lucas 2 : 1-20

 

download link


 

De barmhartigheid van God

19-12-2004

Lucas 1 : 57-68

 

download link


 

God komt op het gebed

12-12-2004

Lucas 1 : 5-14

 

download link


 

De grote witte troon

05-12-2004

Openbaring 20 : 11-15

 

download link


 

Het gebed van Zacharias in de Tempel

05-12-2004

Lucas 1 : 5-23

 

download link


 

De toekomstige rechtbank in Jeruzalem

28-11-2004

Mattheüs 25 : 31-46

 

download link


 

Het lichaam van Christus

28-11-2004

Romeinen 12 : 1-5

Handelingen 2 : 41-42

 

download link


 

De rechterstoel van Christus

21-11-2004

Romeinen 14 : 7-12

 

download link


 

Een rechtvaardig oordeel

14-11-2004

Openbaring 15 : 1-4

 

download link


 

In hoeverre zoekt u ook het hemelse?

14-11-2004

2 Corinthe 5 : 14-21

 

download link


 

De wijze en dwaze maagden

31-10-2004

Mattheüs 25 : 1-13

 

download link


 

Gods Woord in nieuwe vertaling

31-10-2004

2 Timotheüs 3 : 14-17

 

download link


 

Het woord van God, geen mythe

24-10-2004

2 Timotheüs 3 : 14-17

2 Petrus 1 : 12

 

download link


 

Het einddoel: De zaligheid van de ziel

24-10-2004

1 Petrus 1 : 3-13, 25

 

download link


 

Wereld in vuur en vlammen, deel 2

26-09-2004

Daniël 7 : 15-28

 

download link


 

Wereld in vuur en vlammen, deel 1

26-09-2004

Lucas 21 : 6-12, 20-31

 

download link


 

Het geloof, wat houdt dat in?

19-09-2004

Hebreeën 10 : 37 - 11 : 6

 

download link


 

De Here Jezus moet gezien worden, ook door u

12-09-2004

Mattheüs 9 : 1-3, 8-11, 18-24, 32-38

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 5

12-09-2004

Deuteronomium 4 : 29

Deuteronomium 11 : 13

Psalm 141 : 2

Hebreeën 13 : 15

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 4

05-09-2004

Psalm 32

Spreuken 3 : 5-6

 

download link


 

Wat is van God

29-08-2004

Psalm 24

 

download link


 

Een klein geloof in een grote God

29-08-2004

Mattheüs 21 : 18-22

 

download link


 

Erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus

22-08-2004

Romeinen 8 : 14-17

Ephese 1 : 11-14

 

download link


 

Het lied van Mozes - deel 2

15-08-2004

Exodus 15 : 1-2, 17, 18

 

download link


 

Het lied van Mozes - deel 1

08-08-2004

Exodus 15 : 1-18

 

download link


 

Burgers van een rijk in de Hemel

08-08-2004

Philippenzen 3 : 17-21

 

download link


 

Geloof zonder gevolgen?

01-08-2004

2 Koningen 5 : 1-15

 

download link


 

In de schaduw van Uw vleugelen jubel ik

01-08-2004

Psalm 63

 

download link


 

God verlost én oordeelt

25-07-2004

Job 19

 

download link


 

Uitspraken over de Here Jezus

25-07-2004

Hebreeën 1 : 1-4

 

download link


 

Het Evangelie

18-07-2004

2 Corinthe 4 : 1-6

 

download link


 

Ik ben die Ik ben

18-07-2004

Exodus 3 : 13-15

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 3

20-06-2004

Johannes 14 : 13-17

Johannes 15 : 16-17

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 2

20-06-2004

Psalm 25 : 1-5

 

download link


 

De schepping

13-06-2004

Genesis 1 : 1-5

Jesaja 45 : 18

2 Petrus 3 : 3

Openbaring 12 : 7

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 1

13-06-2004

Lucas 11 : 1-4

Psalm 25 : 1

Psalm 72 : 20

 

download link


 

Vuur in de Bijbel

06-06-2004

Lucas 12 : 49-53

 

download link


 

De pinksterdag

30-05-2004

Handelingen 2 : 1-6

 

download link


 

Het eeuwig evangelie

23-05-2004

Openbaring 14 : 6-13

 

download link


 

Geschapen naar het beeld van God

23-05-2004

Genesis 1 : 26-28

 

download link


 

Het Lam en de 144.000 losgekochten op de berg Sion

16-05-2004

Openbaring 14 : 1-5

 

download link


 

Het beest uit de aarde

09-05-2004

Openbaring 13 : 11-18

 

download link


 

Het beest uit de zee

02-05-2004

Openbaring 13 : 1-10

 

download link


 

Het kennen van God de Schepper

02-05-2004

Genesis 1 : 1-5

 

download link


 

De Here Jezus is letterlijk opgestaan

11-04-2004

Mattheüs 28 : 11-15

 

download link


 

De opstanding uit de dood

11-04-2004

Mattheüs 27 : 57 - 28 : 10

 

download link


 

De bespotting van de Here Jezus

09-04-2004

Johannes 19 : 16-27

 

download link


 

Oorlog in de hemel

04-04-2004

Openbaring 12 : 7-18

 

download link


 

Het lijden van de Here Jezus

04-04-2004

Mattheüs 27 : 33-44

 

download link


 

Wat de bijbel zegt over engelen - deel 5

28-03-2004

Openbaring 22 : 6-8, 16

Openbaring 19 : 11-16

Mattheüs 24 : 29-31

 

download link


 

Het avondmaal

28-03-2004

1 Corinthe 11 : 23-34

 

download link


 

De vrouw en de draak

21-03-2004

Openbaring 12 : 1-6

 

download link


 

Wat de Bijbel zegt over engelen - deel 4

21-03-2004

Psalm 91

 

download link


 

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here

14-03-2004

Openbaring 11 : 15-19

 

download link


 

Wie zijn de twee getuigen en waarom komen zij?

07-03-2004

Openbaring 11 : 1-11

 

download link


 

Wat de Bijbel zegt over engelen - deel 3

07-03-2004

Psalm 89 : 1-8

 

download link


 

Het geopende boek

29-02-2004

Openbaring 10

 

download link


 

Wat de Bijbel zegt over engelen - deel 2

29-02-2004

Ephese 3 : 14-21

Openbaring 10 : 10-12

Psalm 78 : 23-25

Exodus 16 : 13-16

Numeri 11 : 7-9

 

download link


 

Als de afgrond opengaat

22-02-2004

Openbaring 9

 

download link


 

Het zevende zegel; de eerste 4 bazuinen

15-02-2004

Openbaring 8 : 1-13

 

download link


 

Wat de Bijbel zegt over engelen - deel 1

15-02-2004

Hebreeën 1 : 1-14

 

download link


 

144.000 verzegelden uit Israël én een schare die niemand tellen kon

08-02-2004

Openbaring 7 : 1-17

Mattheüs 24 : 31, 13

 

download link


 

De dag van Gods toorn zal komen

01-02-2004

Openbaring 6 : 1-17

 

download link


 

Het Hogepriesterlijk gebed

01-02-2004

Johannes 17 : 1-20

 

download link


 

Weet u of u wedergeboren bent?

25-01-2004

Johannes 3 : 1-7

 

download link


 

De christen en de wereld

25-01-2004

Psalm 1

 

download link


 

Wat moet ik doen om behouden te worden?

18-01-2004

Handelingen 16 : 13-34

 

download link


 

Waarschuwing voor de eindtijd

18-01-2004

1 Timotheüs 3 : 15 - 4 : 2

 

download link


 

Groeien in Gods wijsheid

04-01-2004

Lucas 2 : 40-52

 

download link


 

God houdt de hele wereld in zijn hand

04-01-2004

Mattheüs 2 : 1-12

 

download link