Online studies beluisteren 2004


Meer online studies: 2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


Angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding

31-12-2004

Lucas 21 : 9-11, 25-36

 

download link


 

Een boodschap voor de wereld

26-12-2004

Lucas 2

 

download link


 

Gods Licht in een duistere wereld

24-12-2004

Lucas 2 : 1-20

 

download link


 

De barmhartigheid van God

19-12-2004

Lucas 1 : 57-68

 

download link


 

God komt op het gebed

12-12-2004

Lucas 1 : 5-14

 

download link


 

De grote witte troon

05-12-2004

Openbaring 20 : 11-15

 

download link


 

Het gebed van Zacharias in de Tempel

05-12-2004

Lucas 1 : 5-23

 

download link


 

De toekomstige rechtbank in Jeruzalem

28-11-2004

Mattheüs 25 : 31-46

 

download link


 

Het lichaam van Christus

28-11-2004

Romeinen 12 : 1-5

Handelingen 2 : 41-42

 

download link


 

De rechterstoel van Christus

21-11-2004

Romeinen 14 : 7-12

 

download link


 

Een rechtvaardig oordeel

14-11-2004

Openbaring 15 : 1-4

 

download link


 

In hoeverre zoekt u ook het hemelse?

14-11-2004

2 Corinthe 5 : 14-21

 

download link


 

De wijze en dwaze maagden

31-10-2004

Mattheüs 25 : 1-13

 

download link


 

Gods Woord in nieuwe vertaling

31-10-2004

2 Timotheüs 3 : 14-17

 

download link


 

Het woord van God, geen mythe

24-10-2004

2 Timotheüs 3 : 14-17

2 Petrus 1 : 12

 

download link


 

Het einddoel: De zaligheid van de ziel

24-10-2004

1 Petrus 1 : 3-13, 25

 

download link


 

Wereld in vuur en vlammen, deel 2

26-09-2004

Daniël 7 : 15-28

 

download link


 

Wereld in vuur en vlammen, deel 1

26-09-2004

Lucas 21 : 6-12, 20-31

 

download link


 

Het geloof, wat houdt dat in?

19-09-2004

Hebreeën 10 : 37 - 11 : 6

 

download link


 

De Here Jezus moet gezien worden, ook door u

12-09-2004

Mattheüs 9 : 1-3, 8-11, 18-24, 32-38

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 5

12-09-2004

Deuteronomium 4 : 29

Deuteronomium 11 : 13

Psalm 141 : 2

Hebreeën 13 : 15

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 4

05-09-2004

Psalm 32

Spreuken 3 : 5-6

 

download link


 

Wat is van God

29-08-2004

Psalm 24

 

download link


 

Een klein geloof in een grote God

29-08-2004

Mattheüs 21 : 18-22

 

download link


 

Erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus

22-08-2004

Romeinen 8 : 14-17

Ephese 1 : 11-14

 

download link


 

Het lied van Mozes - deel 2

15-08-2004

Exodus 15 : 1-2, 17, 18

 

download link


 

Het lied van Mozes - deel 1

08-08-2004

Exodus 15 : 1-18

 

download link


 

Burgers van een rijk in de Hemel

08-08-2004

Philippenzen 3 : 17-21

 

download link


 

Geloof zonder gevolgen?

01-08-2004

2 Koningen 5 : 1-15

 

download link


 

In de schaduw van Uw vleugelen jubel ik

01-08-2004

Psalm 63

 

download link


 

God verlost én oordeelt

25-07-2004

Job 19

 

download link


 

Uitspraken over de Here Jezus

25-07-2004

Hebreeën 1 : 1-4

 

download link


 

Het Evangelie

18-07-2004

2 Corinthe 4 : 1-6

 

download link


 

Ik ben die Ik ben

18-07-2004

Exodus 3 : 13-15

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 3

20-06-2004

Johannes 14 : 13-17

Johannes 15 : 16-17

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 2

20-06-2004

Psalm 25 : 1-5

 

download link


 

De schepping

13-06-2004

Genesis 1 : 1-5

Jesaja 45 : 18

2 Petrus 3 : 3

Openbaring 12 : 7

 

download link


 

Leer ons bidden - deel 1

13-06-2004

Lucas 11 : 1-4

Psalm 25 : 1

Psalm 72 : 20

 

download link


 

Vuur in de Bijbel

06-06-2004

Lucas 12 : 49-53

 

download link


 

De pinksterdag

30-05-2004

Handelingen 2 : 1-6

 

download link


 

Het eeuwig evangelie

23-05-2004

Openbaring 14 : 6-13

 

download link


 

Geschapen naar het beeld van God

23-05-2004

Genesis 1 : 26-28

 

download link


 

Het Lam en de 144.000 losgekochten op de berg Sion

16-05-2004

Openbaring 14 : 1-5

 

download link


 

Het beest uit de aarde

09-05-2004

Openbaring 13 : 11-18

 

download link


 

Het beest uit de zee

02-05-2004

Openbaring 13 : 1-10

 

download link


 

Het kennen van God de Schepper

02-05-2004

Genesis 1 : 1-5

 

download link


 

De Here Jezus is letterlijk opgestaan

11-04-2004

Mattheüs 28 : 11-15

 

download link


 

De opstanding uit de dood

11-04-2004

Mattheüs 27 : 57 - 28 : 10

 

download link


 

De bespotting van de Here Jezus

09-04-2004

Johannes 19 : 16-27

 

download link


 

Oorlog in de hemel

04-04-2004

Openbaring 12 : 7-18

 

download link


 

Het lijden van de Here Jezus

04-04-2004

Mattheüs 27 : 33-44

 

download link


 

Wat de bijbel zegt over engelen - deel 5

28-03-2004

Openbaring 22 : 6-8, 16

Openbaring 19 : 11-16

Mattheüs 24 : 29-31

 

download link


 

Het avondmaal

28-03-2004

1 Corinthe 11 : 23-34

 

download link


 

De vrouw en de draak

21-03-2004

Openbaring 12 : 1-6

 

download link


 

Wat de Bijbel zegt over engelen - deel 4

21-03-2004

Psalm 91

 

download link


 

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here

14-03-2004

Openbaring 11 : 15-19

 

download link


 

Wie zijn de twee getuigen en waarom komen zij?

07-03-2004

Openbaring 11 : 1-11

 

download link


 

Wat de Bijbel zegt over engelen - deel 3

07-03-2004

Psalm 89 : 1-8

 

download link


 

Het geopende boek

29-02-2004

Openbaring 10

 

download link


 

Wat de Bijbel zegt over engelen - deel 2

29-02-2004

Ephese 3 : 14-21

Openbaring 10 : 10-12

Psalm 78 : 23-25

Exodus 16 : 13-16

Numeri 11 : 7-9

 

download link


 

Als de afgrond opengaat

22-02-2004

Openbaring 9

 

download link


 

Het zevende zegel; de eerste 4 bazuinen

15-02-2004

Openbaring 8 : 1-13

 

download link


 

Wat de Bijbel zegt over engelen - deel 1

15-02-2004

Hebreeën 1 : 1-14

 

download link


 

144.000 verzegelden uit Israël én een schare die niemand tellen kon

08-02-2004

Openbaring 7 : 1-17

Mattheüs 24 : 31, 13

 

download link


 

De dag van Gods toorn zal komen

01-02-2004

Openbaring 6 : 1-17

 

download link


 

Het Hogepriesterlijk gebed

01-02-2004

Johannes 17 : 1-20

 

download link


 

Weet u of u wedergeboren bent?

25-01-2004

Johannes 3 : 1-7

 

download link


 

De christen en de wereld

25-01-2004

Psalm 1

 

download link


 

Wat moet ik doen om behouden te worden?

18-01-2004

Handelingen 16 : 13-34

 

download link


 

Waarschuwing voor de eindtijd

18-01-2004

1 Timotheüs 3 : 15 - 4 : 2

 

download link


 

Groeien in Gods wijsheid

04-01-2004

Lucas 2 : 40-52

 

download link


 

God houdt de hele wereld in zijn hand

04-01-2004

Mattheüs 2 : 1-12

 

download link