Online studies beluisteren 2010


Meer online studies:  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


U moet uw kruis op u nemen

31-12-2010

Psalmen 61 : 1-9

 

download link


 

De besnijdenis van Jezus

26-12-2010

Lucas 2 : 21, Genesis 17 : 7-10

 

download link


 

U is heden de Heiland geboren

24-12-2010

Lucas 2 : 1-21

 

download link


 

En wat gelooft u eigenlijk?

19-12-2010

Lucas 1 : 39-45

 

download link


 

Maria - buigen voor Gods wil

12-12-2010

Lucas 1 : 26-38

 

download link


 

Jozef deed zoals de engel hem bevolen had

05-12-2010

Mattheüs 1 : 18-25

 

download link


 

Antisemitisme in onze bijbelvertalingen

05-12-2010

Romeinen 9 : 1-5, Romeinen 10 : 2, Romeinen 11 : 1-2, Romeinen 11 : 11-12

 

download link


 

Paulus' visioen

28-11-2010

Handelingen 9 : 1-5

 

download link


 

Werktuigen in de handen van de Heer

21-11-2010

Handelingen 9 : 10-19

 

download link


 

Jeremia's brief aan de ballingen in Babel

14-11-2010

Jeremia 29 : 1-14

 

download link


 

Geloof en ongeloof

14-11-2010

Johannes 10 : 27-30

 

download link


 

Heeft God het verbond met Israël verbroken?

07-11-2010

Mattheüs 21 : 33-44

 

download link


 

Wij naderen het Messiaanse vrederijk
31-10-2010

Daniël 12 : 1-4, Daniël 9 : 24-27

 

download link


 

God houdt ons vast

31-10-2010

Psalmen 10, Job 10 : 14

 

download link


 

Leven in verbondenheid met de Heer

24-10-2010

Psalmen 91, Exodus 33 : 7-11

 

download link


 

Onderweg naar het land der vaderen

26-09-2010

Ezechiël 39 : 27-29

 

download link


 

Kan een christen nog verloren gaan?

19-09-2010

Mattheüs 24 : 1, Openbaring 3 : 11-12

 

download link


 

Het leven van Saul, deel 7

12-09-2010

1 Samuël 31 : 1-13, 2 Samuël 1 : 1-17

 

download link


 

Het leven van Saul, deel 6

05-09-2010

1 Samuël 28 : 3-25, Deuteronomium 18 : 10-14, 2 Koningen 21

 

download link


 

De Here zegene u

05-09-2010

Numeri 6 : 22-27

 

download link


 

Alles medewerken ten goede

29-08-2010

Romeinen 8 : 28, Romeinen 8 : 36-37

 

download link


 

Het leven van Saul, deel 5

22-08-2010

1 Samuël 22 : 6-23, 2 Samuël 21 : 1-14, 1 Samuël 2 : 30-36, 1 Samuël 3 : 11-14

 

download link


 

Blijf trouw aan God

22-08-2010

Johannes 6 : 58-69

 

download link


 

Het leven van Saul, deel 4

15-08-2010

1 Samuël 21 : 1-10, 1 Samuël 3 : 11-14, Mattheüs 12 : 1-2

 

download link


 

Overwinning door geloof

15-08-2010

Lucas 10 : 17-24

 

download link


 

Het leven van Saul, deel 3

08-08-2010

1 Samuël 15 : 19-35, 1 Samuël 16 : 14

 

download link


 

Het leven van Saul, deel 2

01-08-2010

1 Samuël 13 : 1-12

 

download link


 

Het leven van Saul, deel 1

25-07-2010

1 Samuël 9 : 1-2, 1 Samuël 10 : 1-17

 

download link


 

Wat is er met Nineve gebeurd na Jona?

18-07-2010

Nahum 1 : 1-3, Nahum 2 : 1-3, Nahum 3 : 1-3, 2 Koningen 18

 

download link


 

Jezus kwam om mensen te redden

18-07-2010

Lucas 19 : 1-10

 

download link


 

De dode man die levend werd

20-06-2010

Johannes 11 : 1-5, Johannes 11 : 11-15, Johannes 1 : 17-45

 

download link


 

De brief van Judas, deel 5

13-06-2010

Judas 1 : 17-25

 

download link


 

De brief van Judas, deel 4

06-06-2010

Judas 1 : 14-19

 

download link


 

De brief van Judas, deel 3

30-05-2010

Judas 1 : 9-13

 

download link


 

Gods Geest is aan het werk

23-05-2010

Handelingen 2 : 1-13

 

download link


 

Met Christus gestorven, begraven en opgestaan

16-05-2010

Romeinen 6 : 1-6

 

download link


 

De ongeestelijke mens en de geestelijke mens

16-05-2010

1 Corinthe 2 : 14-16, 1 Corinthe 3 : 1-4

 

download link


 

De brief van Judas, deel 2

09-05-2010

Judas 1 : 1-8

 

download link


 

De brief van Judas, deel 1

02-05-2010

Judas 1 : 1-7, 2 Petrus 2 : 4, 1 Corinthe 6 : 3

 

download link


 

Horen, geloven en gehoorzamen

25-04-2010

Lucas 8 : 1-15

 

download link


 

Jezus in de synagoge

18-04-2010

Mattheus 9 : 35-36

 

download link


 

Kenmerken van een gelovige

18-04-2010

Hebreeën 13 : 5-8

 

download link


 

Opmars naar Armageddon

11-04-2010

Psalmen 83 : 1-9

 

download link


 

Het leven van Adam, Kain, Abel en Henoch

11-04-2010

1 Corinthe 15 : 45-49, Judas 1 : 14

 

download link


 

Jezus en de Emmausgangers
04-04-2010

Lucas 24 : 40-48, Ephese 1, Hebreeën 9

 

download link


 

Oneindige vergeving

(Goede Vrijdag) 02-04-2010

Mattheüs 27 : 27-50

 

download link


 

Getuigen van de zorg en nabijheid van God

07-03-2010

Deuteronomium 2 : 7, Jozua 1 : 1-9, 1 Koningen 22 : 20

 

download link


 

Zoek eerst het koninkrijk van God

07-03-2010

Mattheüs 6 : 24-34, Mattheüs 5 : 24, Mattheüs 7 : 4-5, Maleachi 3 : 8-10

 

download link


 

De brief aan de Hebreeën, deel 6

23-02-2010

Hebreeën 8, Hebreeën 9 : 16, Hebreeën 9 : 1-5

 

download link


 

Zet een wacht voor mijn mond

28-02-2010

Psalmen 34 : 1-15, Leviticus 19 : 16-18

 

download link


 

Ik ben met u al de dagen

21-02-2010

Mattheüs 28 : 18-20

 

download link


 

De brief aan de Hebreeën, deel 5

09-02-2010

Hebreeën 4 : 14, Hebreeën 7, Hebreeën 10 : 26-31, 1 Johannes 5 : 16-17

 

download link


 

Armageddon: de laatste wereldoorlog

14-02-2010

Openbaring 16 : 12-16, 2 Kronieken 20 : 1-24

 

download link


 

De rust van God in je leven

07-02-2010

Exodus 33 : 12-17, Openbaring 14 : 13

 

download link


 

De brief aan de Hebreeën, deel 4

26-01-2010

Hebreeën 3, Hebreeën 4

 

download link


 

Bekering is beter dan offers

31-01-2010

Jesaja 1 : 10-20

 

download link


 

Opvoeden van kinderen op Bijbelse wijze, deel 2

24-01-2010

Hebreeën 12 : 5-11, Spreuken 3 : 11-12, Spreuken 13 : 24, Deuteronomium 21 : 18-21

 

download link


 

Opvoeden van kinderen op Bijbelse wijze, deel 1

17-01-2010

Ephese 6 : 1-4

 

download link


 

Last van de duivel?

17-01-2010

Lucas 3 : 21-22, Lucas 4 : 1-4

 

download link


 

Maria

03-01-2010

Lucas 2 : 18-19, Lucas 2 : 33-35, Lucas 2 : 39, Lucas 2 : 51

 

download link