Online studies beluisteren 2016


Meer online studies:  2020  2019  2018  2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen
31-12-2016

1 Sam. 7:2-14

 

download link


 

Jezus kwam voor het afgedwaalde Joodse volk
18-12-2016

Mat. 1:18-23

 

download link


 

De lofzang van Maria
11-12-2016

Luc. 1:46-55

 

download link


 

De engel bij Maria
04-12-2016

Luc. 1:26-38, Jes. 9:5-6, Jer. 23:5-8, 1 Kor. 15:23-25

 

download link


 

Vertrouw op de Heer met heel je hart
27-11-2016

Spr. 3:1-7, 1:7-8, 26:12, Fil. 4:13

 

download link


 

Het boek Prediker - Wat moet ik er mee?
20-11-2016

Pr. 1:1-18, Spr. 13:20, 15:31, Mat. 23:34, Spr. 1:1-7, Pr. 8:16-17, 9:1, 12:1, 12:9-14

 

download link


 

De doop van de kamerling
13-11-2016

Hand. 8:26-40

 

download link


 

Engelen in ons leven
06-11-2016

Heb. 1:13-14, 13:1-2, Ef. 3:15, 1 Kor. 13:1, 1 Kon. 22:20-22

 

download link


 

Als er moeilijke tijden in je leven zijn
30-10-2016

Ps. 20:1-10, 2 Sam. 8:2-6

 

download link


 

Na de dood... wat dan?
23-10-2016

Luc. 16:19-23

 

download link


 

God haat Israëls vijanden
25-09-2016

Ps. 83:1-19, Ex. 17:16, Ps. 139:19-24

 

download link


 

De doop van de Heer Jezus
18-09-2016

Mat. 3:13-17

 

download link


 

De zonde en wat God er aan doet
11-09-2016

Ps. 32:1-5, Gen 50:17, 1 Joh. 1:9, Jes. 1:18

 

download link


 

Wie zijn wij en wat doet God met ons?
04-09-2016

Heb. 12:4-13

 

download link


 

In den beginne: God
28-08-2016

Gen. 1:1-2, Ps. 93:2, Joh. 14:6, 2 Tim. 1:9-10, Tit. 1:2, Joh. 17:24, Ef. 1:4, 1 Petr. 1:20

 

download link


 

Goddelijke humor in de Bijbel
21-08-2016

Ps. 2:1-6, 126:1, 37:12-13

 

download link


 

In je angst en je nood zorgt de Heer voor je
14-08-2016

Mat. 14:22-33

 

download link


 

Jezus, de Joden en de gemeente
07-08-2016

Mat. 16:13-17, Rom. 1:16, 11:11-12, Hand. 13:45-48, Rom. 11:17-18, 11:28, 1 Tim. 2:5

 

download link


 

God hoort en ziet je
24-07-2016

Gen. 16:1-16

 

download link


 

Jezus bidt voor ons
17-07-2016

Luc. 22:24-38

 

download link


 

De Maaltijd van de Heer
10-07-2016

1 Kor. 11:23-29

 

download link


 

Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 8)
12-06-2016

Judas 1:9-25, Gen. 4:16

 


 

Werp al uw zorgen op Hem vrij

12-06-2016

1 Petr. 5:7-8

 

download link


 

Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 7)
05-06-2016

Judas 1:7-8

 

download link


 

Verzoening door de Grote Hogepriester
29-05-2016

Heb. 9:11-15

 

download link


 

De doop met de Heilige Geest
22-05-2016

Hand. 1:4-5, Ef. 1:13

 

download link


 

De komst van de Heilige Geest
15-05-2016

Hand. 2:1-13

 

download link


 

 Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 6)
08-05-2016

Judas 1:4-7

 

download link


 

Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 5)
01-05-2016

1 Petr. 5:8-11, 1 Tim. 4:1, Heb. 12:2

 

download link


 

Je licht laten schijnen in een donkere wereld
24-04-2016

Fil. 2:19-24, 1:20-21, 2:14-15

 

download link


 

Het teken wat Jezus met Zijn eigen volk zal doen
17-04-2016

Joh. 5:1-18

 

download link


 

Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 4)
10-04-2016

Fil. 1:3-11, 1 Joh. 4:1

 

download link

 

Jezus gaat door Zijn Geest met ons mee en Hij zal altijd bij ons zijn
03-04-2016

Joh. 20:19-23

 

download link


 

De Heilige Geest bij de opstanding van de Heer Jezus
27-03-2016

Rom. 1:1-6

 

download link


 

Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 3)
28-02-2016

2 Tess. 2:1-3, 2 Tim. 4:3-4, 1 Tim. 4:1, Gal. 3:1, 2 Kor. 11:4, Gal. 1:8, Ef. 6:12

 

download link


 

Jezus en wij mensen door satan op de proef gesteld
21-02-2016

Mat. 4:1-12, 3:7-9, 3:16-17

 

download link


 

Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus (deel 2)
31-01-2016

1 Tim. 6:20-21, Hand. 1:8, Rom. 11:11-12, 1 Joh. 2:22, Gal. 2:4-5

 

download link


 

Het zicht op de Here Jezus kwijt zijn
24-01-2016

Luc. 2:40-52, 1 Kor. 3:16-17, 6:19, 2 Kor. 6:16, 1 Petr. 2:5

 

download link


 

Eindtijdwaarschuwingen van Judas, Petrus en Paulus
17-01-2016

Judas 1:1-4, Mat. 13:55-56, Ef. 5:11-12, 1 Tim. 4:1-2

 

download link


 

De oude Simeon in de tempel onder de leiding van de Heilige Geest
03-01-2016

Luc. 2:25-35, Gen. 29:31-35, Jes. 40:1

 

download link