Online studies beluisteren 2003


Meer online studies:  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


God is trouw

31-12-2003

Psalm 81 : 1-6

 

download link


 

Mijn ogen hebben Gods Heil gezien

28-12-2003

Lucas 2 : 25-35

 

download link


 

Vrouwen in het geslachtsregister van de Here Jezus

28-12-2003

Mattheüs 1 : 1-2

Mattheüs 1 : 16-17

Lucas 3 : 23

Lucas 3 : 38

 

download link


 

U is heden de Heiland geboren

25-12-2003

Lucas 2 : 1-7

Lucas 2 : 8-20

 

download link


 

God ziet naar ons om

21-12-2003

Lucas 1 : 67

 

download link


 

De geboorte aankondiging aan Maria

21-12-2003

Lucas 1 : 26-38

 

download link


 

Horen en geloven

14-12-2003

Lucas 1 : 8-11

Lucas 1 : 20-22

 

download link


 

Gij zult Hem de naam Jezus geven

07-12-2003

Mattheüs 1 : 18-25

 

download link


 

Vrouwen van Venus en mannen van Mars?

30-11-2003

Ephese 4 : 17-22

Ephese 5 : 22-33

 

download link


 

Wat zegt u van de Here Jezus?

30-11-2003

Marcus 6 : 1-6

Marcus 6 : 14-18

Marcus 6 : 45-52

 

download link


 

Wij waren slaven, wij zijn slaven

23-11-2003

Romeinen 12 : 9-21

Ephese 6 : 5-7

 

download link


 

De Heerlijkheid van God zien

16-11-2003

Mattheüs 17 : 1-8

Johannes 1 : 14

 

download link


 

De verzegelde boekrol

09-11-2003

Openbaring 5 : 1-14

 

download link


 

Jacob bij Bethel

09-11-2003

Genesis 28 : 10-22

 

download link


 

De Heer verlost

02-11-2003

Psalm 107 : 10-16

 

download link


 

De Here Jezus openbaart zich als Hogepriester

26-10-2003

Openbaring 1 : 9-20

 

download link


 

Gods zorg voor de zijnen

26-10-2003

Psalm 107 : 1-9

 

download link


 

Een zevenvoudige zegen

19-10-2003

Openbaring 1 : 1-8

 

download link


 

De profetische terugkeer van de Joden naar Israël

28-09-2003

Jesaja 9 : 1-2

Jesaja 11 : 11-12

 

download link


 

De profetische toekomst van de kerk

28-09-2003

1 Thessalonicenzen 4 : 13-18

1 Corinthe 15 : 51-52

 

download link


 

In de schuilplaats van de Allerhoogste

21-09-2003

Psalm 90

Psalm 91

 

download link


 

Isaak bij de Filistijnen

14-09-2003

Genesis 26 : 12-31

 

download link


 

De voorspoed van de goddelozen

14-09-2003

Psalm 73

 

download link


 

Waar is uw God?

07-09-2003

Psalm 42 : 1-14

Psalm 43 : 1-5

 

download link


 

Doen wat goed is in de ogen van de Here God

31-08-2003

2 Kronieken 14 : 2-15

 

download link


 

Welke weg bewandel je?

31-08-2003

Psalm 1

Psalm 52 : 10

 

download link


 

Mefiboset werd de goedgunstigheid Gods bewezen

24-08-2003

2 Samuël 9 : 1-13

 

download link


 

Gaat in door de enge poort

24-08-2003

Mattheüs 7 : 13-27

 

download link


 

Het gevaar van het samenraapsel

17-08-2003

Exodus 12 : 34-42

Numeri 11 : 4-6

Deuteronomium 29 : 10-11

 

download link


 

Het loon voor het volgen van de Here Jezus

10-08-2003

Mattheüs 19 : 27-30

Johannes 3 : 36

Johannes 5 : 24

 

download link


 

Hoe lossen wij onze problemen op?

10-08-2003

Psalm 56

 

download link


 

Droefheid en vreugde, ontmoediging en bemoediging

03-08-2003

Handelingen 18 : 1-17

 

download link


 

Hoe ziet de Here God ons?

27-07-2003

1 Corinthe 1 : 26-31

 

download link


 

De diepere betekenis van wonderen

27-07-2003

Marcus 8 : 22-26

 

download link


 

Trouw in het dienen van de Here God

20-07-2003

1 Koningen 12 : 25-13 : 6

2 Kronieken 11 : 13-17

 

download link


 

De Here Jezus, wie is Hij?

20-07-2003

Mattheüs 1 : 1

Mattheüs 8 : 23-27

 

download link


 

Welke zekerheden heb je in je leven?

22-06-2003

Lucas 19 : 1-10

 

download link


 

Mijn ziel looft de Here

22-06-2003

Psalm 103 : 1-5

Psalm 103 : 19-22

 

download link


 

De Heilige Geest in het leven van Stefanus

15-06-2003

Handelingen 7 : 51-60

Handelingen 6 : 3

 

download link


 

De kern van het geloof

15-06-2003

Handelingen 2 : 22-24

Handelingen 2 : 41-47

 

download link


 

De Here God schenkt de Heilige Geest aan Zijn Zoon en aan ons

08-06-2003

Romeinen 8 : 5-11

Handelingen 2 : 38-39

 

download link


 

De uitstorting van de Heilige Geest

08-06-2003

Handelingen 2 : 1-13

 

download link


 

De Heilige Geest blijft

01-06-2003

Genesis 6 : 1-3

Romeinen 8 : 12-17

 

download link


 

Dopen onder belijdenis van zonden

25-05-2003

Mattheüs 3 : 1-6

 

download link


 

De Heilige Geest brengt de Here Jezus bij u

25-05-2003

Johannes 14 : 15-20

 

download link


 

Wat u moet weten van de Heilige Geest

18-05-2003

Johannes 14 : 15-17

Johannes 14 : 25-26

Johannes 15 : 26-27

Johannes 16 : 12

 

download link


 

Cremeren of begraven?

11-05-2003

Genesis 3 : 7-19

Deuteronomium 21 : 22-23

1 Corinthe 15

 

download link


 

Genezing van ziekten door het kruis?

04-05-2003

Jesaja 53 : 1-10

Jesaja 1 : 5-6

Jesaja 21 : 3-4

Jesaja 43 : 8

Mattheüs 8 : 17

 

download link


 

Waar het om gaat

04-05-2003

Johannes 20 : 30-31

Johannes 1 : 16

 

download link


 

Nebucadnezar en Saddam Hoessein - deel 2

27-04-2003

Jesaja 13 : 1-8

Jesaja 14

 

download link


 

De Heer geeft u Zijn vrede en zend u met een opdracht

27-04-2003

Johannes 20 : 19-23

 

download link


 

Behouden worden doordat Hij leeft

20-04-2003

Romeinen 5 : 8-11

 

download link


 

Ziet U de opgestane Heer?

20-04-2003

Johannes 20 : 1-2

Johannes 20 : 11-18

 

download link


 

Het sterven van Jezus, de Middelaar

18-04-2003

Johannes 19 : 16-27

 

download link


 

Dopen: de weg van de Here Jezus gaan

13-04-2003

Johannes 1 : 29-34

Johannes 3 : 22-23

 

download link


 

De Here Jezus wil dat we een leven hebben in heerlijkheid

13-04-2003

Johannes 17 : 20-26

2 Petrus 1 : 4

 

download link


 

Nebucadnezar en Saddam Hoessein - deel 1

23-03-2003

Psalm 137

 

download link


 

In dienst van de Meester

23-03-2003

Lucas 22 : 7-13

 

download link


 

Kom, ga met ons en doe als wij

16-03-2003

Numeri 10 : 29-36

 

download link


 

Sterven voor de gelovige en de ongelovige

09-03-2003

Lucas 16 : 19-31

Genesis 2 : 17

Genesis 4 : 8

Openbaring 21 : 8

Openbaring 14 : 13

1 Johannes 5 : 10-13

 

download link


 

Verzegeld met de Heilige Geest

09-03-2003

Ephese 1 : 3-14

 

download link


 

Weest nuchter

02-03-2003

1 Timotheüs 3 : 1-7

 

download link


 

Om Sions wil zal ik niet zwijgen

23-02-2003

Jesaja 62 : 1-12

 

download link


 

Euthanasie

16-02-2003

Genesis 9 : 5-6

 

download link


 

De Here Jezus spreekt met gezag

16-02-2003

Marcus 1 : 21-39

Marcus 2 : 1

Marcus 9 : 33

 

download link


 

Abortus in het licht van de Bijbel

09-02-2003

Psalm 139 : 13-16

 

download link


 

Als er verzoening is gedaan

02-02-2003

Numeri 16 : 41-17 : 13

 

download link


 

De Vrede van de Here God

02-02-2003

Filemon 4 : 4-7

 

download link


 

De Heilige Geest bij de toekomstige bekering van Israël

26-01-2003

Joël 2 : 28-32

Ezechiël 20 : 33-38

 

download link


 

Is er Godsvrucht in uw leven?

26-01-2003

1 Timotheüs 6 : 3-21

 

download link


 

Homoseksualiteit in het licht van de Bijbel

19-01-2003

Romeinen 12 : 1-2

Genesis 2

Leviticus 18 : 24

Leviticus 20 : 13

Romeinen 1

 

download link


 

Elkaar vasthouden, ziende op de Here Jezus

19-01-2003

Romeinen 15 : 1-7

 

download link


 

De echtscheiding - deel 2

05-01-2003

Maleachi 2 : 10-16

 

download link


 

Een biddende Heiland

05-01-2003

Lucas 5 : 12-16

 

download link