Online studies beluisteren 2008


Meer online studies:  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


De ster van Juda

28-12-2008

Mattheüs 2 : 1-12

 

download link


 

God riep Zijn Zoon uit Egypte

28-12-2008

Mattheüs 2 : 13-23

 

download link


 

Bent u gered door de Redder?

24-12-2008

Lucas 2 : 1-20

 

download link


 

Jezus als zoon van Jozef

21-12-2008

Mattheüs 1 : 15-25

 

download link


 

Geboren in Bethlehem

21-12-2008

Micha 5 : 1-4

Genesis 35 : 16-20

2 Samuël 23 : 14-16

Johannes 6 : 35

 

download link


 

Het geslachtsregister van de Messias

14-12-2008

Mattheüs 1 : 1-17

 

download link


 

Jesaja als koopman op de kerstmarkt

07-12-2008

Jesaja 55 : 1-5

Lucas 1 : 28-33

 

download link


 

Bileam en de ster van Betlehem

30-11-2008

Numeri 24 : 1-3

Numeri 24 : 16-17

 

download link


 

Wat is uw plaats ten opzichte van goddelozen?

30-11-2008

Psalmen 1 : 1-6

Jeremia 17 : 5-8

Ezra 4 : 1-3

Ezra 9 : 1-3

 

download link


 

Als de storm van God over je leven gaat

23-11-2008

Psalmen 46

 

download link


 

De komst van het Messiaanse rijk

16-11-2008

Jesaja 35 : 1-7

Jesaja 42 : 16-19

 

download link


 

Jezus is de Goede Herder

09-11-2008

Johannes 10 : 10-15

 

download link


 

Kan iemand na afval opnieuw tot bekering komen?

02-11-2008

Hebreeën 6 : 1-6

Johannes 10 : 27-30

 

download link


 

Wie is uw naaste?

02-11-2008

Lucas 10 : 25-38

Mattheüs 5 : 43-45

 

download link


 

Kom tot Jezus, Hij geeft rust voor je geest

26-10-2008

Mattheüs 11 : 28-30

 

download link


 

Vertrouwen op God

26-10-2008

Exodus 14 : 26-31

 

download link


 

Als de bazuin klinkt

28-09-2008

1 Thessalonicenzen 4 : 13-18

 

download link


 

De alverzoening is een dwaalleer

07-09-2008

1 Timotheüs 2 : 1-6

 

download link


 

God heeft gesproken

31-08-2008

Johannes 3 : 3

Johannes 3 : 14-19

Johannes 5 : 24

 

download link


 

Invloeden van Babel in tempel en kerk, deel 2

24-08-2008

2 Koningen 23 : 4-19

2 Koningen 23 : 24

2 Koningen 21 : 1-7

Ezechiël 8 : 6

 

download link


 

Invloeden van Babel in tempel en kerk, deel 1

17-08-2008

Ezechiël 8

Jeremia 28 : 1-11

Jeremia 23 : 25-28

Ezechiël 22 : 12

 

download link


 

Jezus vergeeft zonden op grond van het geloof

17-08-2008

Marcus 2 : 1-12

 

download link


 

De brede en de smalle weg

10-08-2008

Mattheüs 7 : 12-14

Lucas 13 : 22-30

 

download link


 

Heb vertrouwen in de Heer

10-08-2008

Psalmen 4

2 Samuël 21 : 15-22

 

download link


 

Saul en het vallen in de geest

03-08-2008

1 Samuël 19 : 18-24

1 Samuël 20 : 1

1 Samuël 19 : 9

1 Samuël 16 : 13-14

 

download link


 

Je leven overgeven in de handen van de Heer

03-08-2008

Psalmen 3 : 1-9

2 Samuël 15

 

download link


 

Nimrod, de koning die zichzelf god noemde

27-07-2008

Genesis 10 : 8-10

Genesis 11 : 1-9

 

download link


 

Een doorn in het vlees van Paulus

20-07-2008

2 Corinthe 12 : 6-10

Galaten 4 : 13-15

Galaten 6 : 11

2 Corinthe 10 : 10

 

download link


 

Vertrouw op God

20-07-2008

Psalmen 95

Jesaja 55 : 8-9

 

download link


 

Aan de voeten van Jezus

22-06-2008

Deuteronomium 33 : 1-5

Lucas 7 : 36-38

Lucas 17 : 11-19

Openbaring 1 : 12-17

 

download link


 

Jezus, de Zoon van God

22-06-2008

Mattheüs 14 : 32-36

Numeri 15 : 37-41

 

download link


 

Je bent jong, maar de duivel ziet je

15-06-2008

Handelingen 19 : 13-20

 

download link


 

De toekomst van Israël

08-06-2008

Ezechiël 36 : 22-32

 

download link


 

Wat vraagt u aan God?

08-06-2008

Psalmen 27 : 1-6

 

download link


 

De belofte van het land herhaald aan Izaak

01-06-2008

Genesis 26 : 1-5

Maleachi 1 : 1-5

Deuteronomium 18 : 9

 

download link


 

Israël 60 jaar. Gods verbond met Abraham.

25-05-2008

Genesis 12 : 1-3

 

download link


 

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd

25-05-2008

Ephese 4 : 25-32

Ephese 5 : 1-2

 

download link


 

De toespraak van Petrus

18-05-2008

Handelingen 2 : 32-42

 

download link


 

De profetische betekenis van de heilige Geest voor Israël

11-05-2008

Handelingen 2 : 1-4

Handelingen 2 : 14-21

 

download link


 

Het Pinksterfeest is meer dan alleen geschiedenis

11-05-2008

Handelingen 2 : 1-13

 

download link


 

De profetische betekenis van de hemelvaart

04-05-2008

Handelingen 1 : 1-11

Zacharia 14 : 3-5

Mattheüs 24 : 29-31

 

download link


 

Was Jezus in het dodenrijk?

27-04-2008

Ephese 4 : 7-11

Johannes 19 : 31

1 Petrus 3 : 17

2 Petrus 2 : 4-5

 

download link


 

De eenheid in Jezus Christus

27-04-2008

Johannes 17

 

download link


 

De laatste woorden van David

20-04-2008

2 Samuel 23 : 1-7

1 Kronieken 29 : 26-30

 

download link


 

Jezus' liefde voor ons gaat tot het uiterste

20-04-2008

Johannes 13 : 1-10

 

download link


 

Jezus leeft en Hij wil u ontmoeten

23-03-2008

Johannes 19 : 38-42

Marcus 16 : 1-8

 

download link


 

De boodschap van het kruis

21-03-2008

Lucas 23 : 33-49

 

download link


 

Een leven geleid door de Heilige Geest

11-03-2008

Galaten 5 : 13-26

 

download link


 

Judas en de antichrist

09-03-2008

Johannes 17 : 12

2 Thessalonicenzen 2 : 3-12

 

download link


 

De eenzaamheid van de Here Jezus

09-03-2008

Mattheüs 26 : 47-56

Mattheüs 26 : 31

Zacharia 13 : 7-9

Johannes 18 : 8-9

 

download link


 

Spreken in tongen

26-02-2008

Marcus 16 : 14-18

2 Corinthe 12 : 12

1 Corinthe 14 : 22-25

Jesaja 28 : 10-13

 

download link


 

Leven als een gekruisigde

02-03-2008

Galaten 2 : 19-20

Galaten 4 : 19

Filippenzen 2 : 5

 

download link


 

Jezus bij Kajafas

02-03-2008

Mattheüs 26 : 57-68

 

download link


 

De wil van God voor uw leven, deel 5

24-02-2008

Exodus 20 : 12-17

Prediker 12 : 12-14

 

download link


 

Geloven, wat heb je eraan en wat doe je ermee?

17-02-2008

Johannes 20 : 29-31

 

download link


 

Waarschuwing voor demonische invloeden, deel 3

12-02-2008

Leviticus 20 : 6

Leviticus 20 : 27

 

download link


 

De wil van God voor uw leven, deel 4

10-02-2008

Genesis 9 : 1-7

 

download link


 

De wil van God voor uw leven, deel 3: Geen godslastering

03-02-2008

Job 2 : 7-10

Genesis 9 : 1-7

 

download link


 

Waarschuwing voor demonische invloeden, deel 2

29-01-2008

Deuteronomium 18 : 9-14

Handelingen 8 : 9-24

Handelingen 13 : 6-12

Handelingen 19 : 13-19

 

download link


 

Waarschuwing voor demonische invloeden, deel 1

15-01-2008

Deuteronomium 18 : 9-14

Leviticus 19 : 26

Hosea 4 : 12

Ezechiël 21 : 21

 

download link


 

Kan God berouw hebben?

03-02-2008

Numeri 23 : 11-30

Genesis 6 : 5-6

Exodus 32 : 14

 

download link


 

De wil van God voor uw leven, deel 2: Er mag geen afgoderij zijn.

27-01-2008

Exodus 23 : 13

Exodus 23 : 10

Exodus 20 : 3-5

 

download link


 

De wil van God voor uw leven, deel 1

20-01-2008

Genesis 1 : 26-30

Genesis 2 : 16-17

Genesis 3 : 16-19

Genesis 9 : 1-11

 

download link


 

God die ons altijd troost

20-01-2008

2 Corinthe 1 : 3-5

Jesaja 40 : 11

Jesaja 66 : 13

 

download link


 

Wees op uw hoede voor de duivel

13-01-2008

2 Corinthe 2 : 11

1 Petrus 5 : 8

Openbaring 12 : 12

 

download link


 

Toewijding aan de Heer

13-01-2008

2 Corinthe 8 : 1-16

2 Kronieken 31 : 20-21

2 Kronieken 11 : 3

 

download link