Online studies beluisteren 2006


Meer online studies:  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


Dankbaarheid

31-12-2006

Colossenzen 3 : 15

Hebreeën 12 : 28

 

download link


 

Eenheid in het geloof

31-12-2006

Johannes 17 : 20-23

Romeinen 12 : 4-5

Ephese 4 : 11-16

 

download link


 

Het Licht van de wereld is gekomen

24-12-2006

Lucas 2 : 1-20

 

download link


 

Hij zal hen bevrijden van hun zonden

17-12-2006

Mattheüs 1 : 20-21

 

download link


 

Weest niet bevreesd

10-12-2006

Mattheüs 1 : 18-25

 

download link


 

De verschijning van een engel

10-12-2006

Mattheüs 1 : 18-25

 

download link


 

Terugkeer in het huis van de HEER tot in lengte van dagen

03-12-2006

Johannes 5 : 19

 

download link


 

Genezing van de 12 jaar onreine vrouw

03-12-2006

Mattheüs 9 : 20-22

Mattheüs 9 : 35-36

Mattheüs 14 : 34-36

 

download link


 

Wat zegt de Bijbel over het Woord van God, deel 2

26-11-2006

Hebreeën 4 : 11-12

Deuteronomium 6 : 4-9

 

download link

 


 

Wat zegt de Bijbel over het Woord van God, deel 1

26-11-2006

Hebreeën 4 : 12-13

 

download link


 

De kern van het evangelie

19-11-2006

1 Thessalonicenzen 1:9-10

 

download link


 

Het is God die ons allen heeft gezalfd

19-11-2006

2 Corinthe 1 : 19-22

 

download link


 

Een vader had twee zoons - deel 2: de oudste

12-11-2006

Lucas 15 : 25-32

 

download link


 

Een vader had twee zoons - deel 1: de jongste

05-11-2006

Lucas 15 : 11-32

 

download link


 

Leven uit de kracht van God

29-10-2006

1 Corinthe 1 : 18-25

 

download link


 

De vrijheid die Jezus kan geven

29-10-2006

Johannes 8 : 30-36

Lucas 4 : 16-19

Galaten 5 : 13-17

 

download link


 

Hij zal altijd met je zijn

01-10-2006

Mattheüs 28 : 16-20

 

download link


 

Eer uw vader en uw moeder

01-10-2006

Exodus 20 : 12

Ephese 6 : 1-4

Colossenzen 3 : 20-21

 

download link


 

Profetieën worden werkelijkheid

24-09-2006

Jesaja 26

 

download link


 

Zonden in gedachten, woorden en daden

17-09-2006

Psalm 106 : 24-27

 

download link


 

Zouden wij God wel eens de eer ontnemen?

10-09-2006

Psalm 106 : 19-23

 

download link


 

Het evangelie van God

03-09-2006

1 Timotheus 1 : 11-17

 

download link


 

Het boek Ruth, deel 5

27-08-2006

Ruth 4

 

download link


 

Het boek Ruth, deel 4

20-08-2006

Ruth 3

 

download link


 

Waarom vergeeft God zoveel zonden?

20-08-2006

Psalm 106

 

download link


 

Het boek Ruth, deel 3

13-08-2006

Ruth 2 : 1-23

 

download link


 

Het boek Ruth, deel 2

30-07-2006

Ruth 1 : 7-22

 

download link


 

Waar is God nou?

30-07-2006

Psalm 23

 

download link


 

Het boek Ruth, deel 1

23-07-2006

Ruth 1 : 1-6

 

download link


 

Christenen zingen onder alle omstandigheden

23-07-2006

Ephese 5 : 17-20

Colossenzen 3 : 16

 

download link


 

Het oordeel over Libanon

16-07-2006

Deuteronomium 1 : 5-8

Jozua 13 : 6

Leviticus 18 : 24-25

Deuteronomium 18 : 12

Ezechiël 28

Amos 1:9

 

download link


 

Laat je je leiden door je gevoel?

16-07-2006

Psalm 13

1 Samuel 26 : 17-19

 

download link


 

Je bent jong en... er zit een deuk in je leven

18-06-2006

Ephese 6 : 1-4

 

download link


 

Wat kan het geloof voor u betekenen

11-06-2006

Handelingen 3 : 1-16

 

download link


 

Beloften met voorwaarden

11-06-2006

Mattheüs 11 : 28-30

 

download link


 

Wat is het werk van de Heilige Geest?

04-06-2006

Handelingen 2 : 29-42

 

download link


 

Hoe God zijn woord aan de profeten doorgaf

28-05-2006

Johannes 3 : 1-5

 

download link


 

Jezus werd opgenomen in de hemel

28-05-2006

Lucas 24 : 50-53

 

download link


 

Hoe God zijn woord aan Mozes doorgaf

21-05-2006

Exodus 33 : 7-11

Numeri 12 : 5-8

 

download link


 

Is heel de bijbel ingegeven door de Heilige Geest?

14-05-2006

2 Timotheus 3 : 16-17

2 Petrus 1 : 16-21

 

download link


 

Hoe konden heidenen behouden worden voor het kruis?

07-05-2006

Romeinen 2 : 9-16

Romeinen 1 : 18-32

 

download link


 

Hoe konden Joden behouden worden voor het kruis?

30-04-2006

Lucas 10 : 25-28

Jesaja 26 : 2

 

download link


 

Teleurstelling in het leven van de discipelen

30-04-2006

Lucas 24 : 36-53

 

download link


 

Volg jij mij (?)

23-04-2006

Johannes 21 : 15-23

 

download link


 

Geloof de opstanding van Jezus Christus

23-04-2006

Marcus 16 : 9-14

 

download link


 

Leven in hoop door de opstanding

16-04-2006

1 Petrus 1 : 1-4

 

download link


 

Ik heb de Heer gezien

16-04-2006

Johannes 18 : 1-18

 

download link


 

Wij gaan op naar Jeruzalem

14-04-2006

Lucas 18 : 31-34

 

download link


 

God is met Jacob, die moet vluchten19-03-2006

Genesis 28 : 10-22

 

download link


 

Hoe houd je stand tegen de listen van de duivel

19-03-2006

Ephese 6 : 10-20

 

download link


 

Je bent jong en je hebt een kort lontje

12-03-2006

Spreuken 16 : 32

 

download link


 

Ik wens te zijn als Jezus; Navolger van God

12-03-2006

Ephese 5 : 1-2

Exodus 34 : 6-7

 

download link


 

Gods genade in de zegen voor Izaak

05-03-2006

Genesis 26 : 1-25

 

download link


 

Zichtbaar maken van de liefde van God in het gezin

05-03-2006

1 Johannes 2 : 28

1 Johannes 3 : 3

 

download link


 

Jaloers op de zegen van Izaak en Jacob

26-02-2006

Genesis 25 : 5-11, 19-34

 

download link


 

De weg die bij je roeping past

26-02-2006

Ephese 4 : 1-6

 

download link


 

Rebekka komt bij Izaak

19-02-2006

Genesis 24 : 54-67

 

download link


 

Een vrouw voor Izaak

12-02-2006

Genesis 24 : 1-28

 

download link


 

Abrahams land: het graf van Sara

05-02-2006

Genesis 23

 

download link


 

Eerst voor de Joden

05-02-2006

Handelingen 3 : 17-26

Hebreeën 2 : 16-18

 

download link


 

De beproeving van Abrahams geloof

29-01-2006

Genesis 22 : 1-19

 

download link


 

Verzoeking in de woestijn

29-01-2006

Lucas 4 : 1-13

 

download link


 

De zegen voor Ismael

22-01-2006

Genesis 16

 

download link


 

Jezus in de tempel

22-01-2006

Lucas 2 : 40-52

 

download link


 

Het dopen door Christus, Elia en de profeet15-01-2006

Johannes 1 : 22-28

 

download link


 

Een stem is te Rama gehoord

15-01-2006

Mattheüs 2 : 13-23

 

download link


 

God gaat met je mee

01-01-2006

Jozua 1 : 1-8

 

download link