Online studies beluisteren 2007


Meer online studies:  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


Met de vlucht naar Egypte wordt een profetie vervult

30-12-2007

Mattheüs 2 : 13-23

Jeremia 30 : 7-11

Jeremia 30 : 20-21

Jeremia 31 : 15-17

 

download link


 

De kindermoord in Bethlehem

30-12-2007

Mattheüs 2 : 1-18

1 Samuël 22 : 9-20

 

download link


 

Activiteiten rond de geboorte van de Heiland

25-12-2007

Lucas 2 : 1-21

Lucas 1 : 67-79

 

download link


 

Bescherming door de Hand van God

23-12-2007

Lucas 1 : 57-66

 

download link


 

De Barmhartigheid van God

23-12-2007

Lucas 1 : 46-58

Lucas 1 : 67-79

 

download link


 

Immanuel, God met mij

16-12-2007

Mattheüs 1 : 21-23

Jesaja 7 : 1-17

Jesaja 8 : 1-20

 

download link


 

Jezus werd geboren in een wereld vol verdriet

09-12-2007

Lucas 1 : 5-7

 

download link


 

De Heilige Geest, deel 3: de terugkeer van Israël

04-12-2007

Ezechiël 11 : 14-20

Ezechiël 36 : 25-28

Zacharia 13 : 1

Joël 3 : 1-5

 

download link


 

Wat zegt de bijbel over vergeving?

02-12-2007

Mattheüs 6 : 9-15

Mattheüs 18 : 15

Lucas 17 : 3

Ephese 4 : 32

 

download link


 

Jezus onder het Romeinse juk

02-12-2007

Lucas 2 : 1-3

 

download link


 

De Heilige Geest, deel 2: de Messias en Israël

20-11-2007

Jesaja 11 : 1-3

Jesaja 42 : 1-2

Jesaja 61 : 1-3

Handelingen 2 : 16-20

 

download link


 

Jozef als type van de Messias

25-11-2007

Genesis 42 : 1-24

Genesis 45 : 1-8

 

download link


 

Wat betekent het om te geloven?

25-11-2007

Johannes 11 : 17-40

 

download link


 

Christelijke en Joodse visie op de stad Jeruzalem, deel 2

18-11-2007

Psalm 137 : 1-9

Lucas 13 : 34

Zacharia 8 : 2-3

Jesaja 62 : 6-7

 

download link


 

Christelijke en Joodse visie op de stad Jeruzalem, deel 1

11-11-2007

Psalm 137 : 1-9

 

download link


 

Reuzen op aarde, deel 3

19-12-2006

Genesis 15 : 18-21

 

download link


 

Reuzen op aarde, deel 2

12-12-2006

Genesis 6 : 4

Deuteronomium 2 : 10-11

Deuteronomium 1 : 28

Deuteronomium 9 : 1-2

 

download link


 

Reuzen op aarde, deel 1

28-11-2006

Genesis 6 : 1-8

Job 1 : 6

Judas 1 : 6-15

2 Petrus 2 : 4-5

 

download link


 

De Heilige Geest, deel 1: Kracht of Persoon

06-11-2007

Johannes 7 : 37-39

Job 27 : 3

Lucas 24 : 49

Handelingen 1 : 6-16

 

download link


 

Wie worden behouden?

27-03-2007

Jesaja 26 : 2

Romeinen 1 : 16-32

Romeinen 2 : 9-14

Openbaring 22 : 1-4

 

download link


 

Als in de dagen van Noach, Sodom en Gomorra

13-03-2007

Lucas 17 : 20-37

Ezechiël 16 : 49-50

Genesis 13 : 13

Jesaja 1 : 9-10

 

download link


 

Wat zegt de bijbel over vergeving?

27-02-2007

Mattheüs 25 : 23-24

Mattheüs 18 : 15

Lucas 17 : 3-4

1 Timotheüs 5 : 19-21

 

download link


 

Mag een christen alles eten?

13-02-2007

Genesis 9 : 11

Handelingen 15 : 19

1 Corinthe 8 : 1-13

1 Corinthe 10 : 19-25

 

download link


 

Invloeden van New Age in de gemeente?

30-01-2007

1 Corinthe 11 : 4

Galaten 1 : 6-7

Exodus 23 : 25-26

 

download link


 

De opstanding

16-01-2007

1 Corinthe 15 : 20-23

Marcus 9 : 9-10

Lucas 20 : 34

Philippenzen 3 : 10

 

download link


 

Wat betekent het kruis van de Here Jezus voor u?

04-11-2007

Ephese 2 : 16-18

 

download link


 

Hij kent de geheimen van ons hart

04-11-2007

Psalmen 44 : 1-5

Psalmen 44 : 21-22

Hebreeën 3 : 12

 

download link


 

Die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen

28-10-2007

Handelingen 2 : 41-47

 

download link


 

Gaat u ook met Jezus mee?

28-10-2007

Johannes 1 : 29-37

 

download link


 

Jeruzalem in heden en toekomst

30-09-2007

Zacharia 1 : 12-17

Zacharia 14 : 1-3

Zacharia 14 : 9-13

Zacharia 14 : 16

 

download link


 

Wat is de grond van uw behoud?

23-09-2007

Ephese 1 : 1-14

Romeinen 15 : 5-7

1 Corinthe 1 : 10

 

download link


 

God wil geen halve liefde van ons

16-09-2007

2 Koningen 6 : 24-33

 

download link


 

Verlossing uit het bittere slavenhuis

09-09-2007

Exodus 12 : 1-8

 

download link


 

Elisa reist mee met het leger

02-09-2007

2 Koningen 3

 

download link


 

Word krachtig door het bestuderen van de Bijbel

02-09-2007

Psalm 119 : 97-105

Psalm 19 : 10-11

1 Samuël 14 : 25-27

 

download link


 

Elisa en de ongeziene wereld

26-08-2007

2 Koningen 6 : 8-23

Nehemia 4 : 5

Ephese 6 : 10-12

Daniël 10 : 12-21

 

download link


 

Het zout van de wereld

26-08-2007

Mattheüs 5 : 13-16

2 Kronieken 13 : 4-5

Ezra 16 : 4

 

download link


 

Het levenseinde van de profeten Elia en Elisa

19-08-2007

2 Koningen 2 : 1-25

 

download link


 

Overeenkomsten tussen Mozes en Elia

12-08-2007

1 Koningen 19 : 1

Hosea 12 : 14

 

download link


 

Samen in de Naam van Jezus

12-08-2007

Mattheüs 18 : 15-20

Maleachi 3 : 16

Exodus 20 : 24

 

download link


 

De les van Achab, Obadja en Elia

05-08-2007

1 Koningen 16 : 29-34

1 Koningen 17 : 1-6

1 Koningen 18 : 1-19

 

download link


 

De toekomst van Israël, deel 2

29-07-2007

Ezechiël 36

Numeri 19

Zacharia 13 : 1

Marcus 7 : 1-5

 

download link


 

De oude mens en de nieuwe mens

29-07-2007

Galaten 5 : 13-26

 

download link


 

De toekomst van Israël, deel 1

22-07-2007

Jesaja 32 : 14-20

Ezechiël 11 : 14-21

 

download link


 

Een spiegel van de heerlijkheid van God

15-07-2007

1 Corinthe 6 : 19

2 Corinthe 6 : 14-18

2 Corinthe 7 : 1

2 Corinthe 3 : 18

 

download link


 

De uitzending van de zeventig

15-07-2007

Lucas 10 : 1-9

Lucas 10 : 17-22

 

download link


 

De Heilige Geest en de wereld

17-06-2007

Johannes 14 : 16-17

Johannes 16 : 7-11

 

download link


 

De Heilige Geest en de Messias

17-06-2007

Jesaja 11 : 1-3

Jesaja 42 : 1-2

Jesaja 61 : 1-3

Hebreeën 9 : 14

 

download link


 

Gods tranen voor jou

10-06-2007

Jesaja 63 : 9

Hebreeën 5 : 7-9

Lucas 19 : 41

 

download link


 

De Heilige Geest in het Oude en Nieuwe Testament

10-06-2007

Johannes 7 : 37-39

 

download link


 

De doop in de Heilige Geest en de doop in vuur

03-06-2007

Mattheüs 3 : 1-12

 

download link


 

Op Uw hulp hoop ik

03-06-2007

Genesis 39 : 16-18

 

download link


 

De zonde tegen de Heilige Geest

27-05-2007

Mattheüs 12 : 21-24

Mattheüs 12 : 31-32

Leviticus 24 : 10-16

 

download link


 

Wat moet ik doen om gered te worden?

20-05-2007

Handelingen 16 : 25-34

 

download link


 

Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht

20-05-2007

Jesaja 40 : 28-31

Deuteronomium 32 : 11-12

 

download link


 

Vriend of vijand van de Heilige Geest

13-05-2007

Galaten 5 : 16-25

 

download link


 

De doop in de Jordaan

06-05-2007

Marcus 1 : 1-11

 

download link


 

Bent u een discipel van Jezus of alleen een gelovige?

06-05-2007

Mattheüs 28 : 19-20

 

download link


 

De betekenis van Jezus' opstanding

08-04-2007

Romeinen 1 : 1-4

1 Corinthe 15 : 20-22

 

download link


 

Jezus werd door God verlaten

06-04-2007

Mattheüs 27 : 45-50

Marcus 15 : 33-37

 

download link


 

Cornelius en zijn geloof in Jezus

01-04-2007

Handelingen 10 : 1-2

Handelingen 10 : 24

Handelingen 10 : 33-48

Handelingen 11 : 1

 

download link


 

Petrus verloochende Jezus. Jezus vergeeft.

01-04-2007

Lucas 22 : 54-62

 

download link


 

Elk graf heeft zijn eigen verhaal

25-03-2007

Genesis 35 : 16-20

 

download link


 

De roeping van Mozes

18-03-2007

Exodus 3 : 1-12

 

download link


 

Het nieuwe verbond in Zijn bloed

18-03-2007

Mattheüs 26 : 26-29

 

download link


 

Het geloof van Mozes

11-03-2007

Hebreeën 11 : 23-29

Handelingen 7 : 20-23

 

download link


 

De gemeente van Jezus Christus, deel 2

04-03-2007

1 Corinthe 12 : 27

Romeinen 12 : 4-5

 

download link


 

God is onze Vader

04-03-2007

2 Corinthe 1 : 1-5

 

download link


 

De gemeente van Jezus Christus, deel 1

25-02-2007

Handelingen 2 : 41-47

Handelingen 20 : 28

Handelingen 10 : 47

 

download link


 

Wees trouw aan de Heer

25-02-2007

Openbaring 3 : 7-13

 

download link


 

Als het leven pijn doet

18-02-2007

Psalm 116 : 1-10

Psalm 116 : 15-16

 

download link


 

Wat betekent het om heilig te zijn?

11-02-2007

Leviticus 17 : 10-14

Leviticus 19 : 1-2

Handelingen 15 : 25-29

 

download link


 

Jeruzalem is Gods stad

04-02-2007

Psalm 122

Psalm 132 : 13-18

Joel 4 : 1-3

 

download link


 

Here, open onze ogen

04-02-2007

Genesis 21 : 14-19

Numeri 22 : 21-37

 

download link


 

Het werk van de Heilige Geest

28-01-2007

Johannes 14 : 15-17

Johannes 15 : 26-27

Johannes 16 : 12-15

 

download link


 

De heilige zalfolie

28-01-2007

Exodus 30 : 22-33

Psalmen 133

2 Corinthe 1 : 21-22

 

download link


 

Invloeden van New Age in de gemeente?, deel 2

21-01-2007

Jeremia 23 : 1-32

1 Timotheus 4 : 1-2

 

download link


 

De ware wijnstok, deel 2

21-01-2007

Johannes 15 : 1-8

 

download link


 

Invloeden van New Age in de gemeente?, deel 1

14-01-2007

1 Timotheus 3 : 14-16

1 Timotheus 4 : 1-3

 

download link


 

De ware wijnstok, deel 1

14-01-2007

Johannes 15 : 1-8

 

download link